1,177 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและกาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกา...

บริษัท เคลียร์ ซิลิคอน (ประเทศไทย) จํากัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน : ดูเเลซ่อมบำรุงลิฟต์บันไดเลื่อน ที่บริษัทเราได้ทำการดูเเล คุณสมบัติผู้สมัคร : บริษัทโอเคดี เอลิเวเต...

บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน - ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ก่อนและหลังการปล่อยเช่า - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - เปลี่...

บริษัท บีทูคาร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดท...

ESSEL INTERNATIONAL CO, LTD.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน 1. ตรวจเช็ครอกและเครน 2. ซ่อมรอกและเครน 3. ทำสรุปรายงานการตรวจ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน 1.ดูแลการแจ้งซ่อมและดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักงานและร้าน อาทิ ไฟ้ฟ้า, ประปา, โทรศ...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ดูแลงานไฟฟ้า ประปา แอร์ ในอาคารหรือโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป # วุฒิ ...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน - ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุงทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร # ระดับประกาศนีย์บัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยน...

บริษัท แสงเจริญมารีนเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน 1. ซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งในด้านเครื่องกล ไฟฟ้าห...

T.V.F.(2002) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน : 1. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ดำเนินตาม...

บริษัท โรงงานซักฟอกซินไฉฮั้ว จำกัด

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ซ่อมบำรุง เช่น เครื่องจักรกลฉีดพลาสติกในโรงงาน และดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ปรับเครื่องฉีด คุณสมบัติผู้ส...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต้น่ำย้ง (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ตรวจสอบใบแจ้งซ่อม และซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรมในส่วนที่แจ้งซ่อมมา วางแผนPM บำรุงรักษาเครื่องจักรอ...

SCC Wire & Cable Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน - ดูแล บำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านโยธา และงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล - จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน งานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวช.-ปริญญาตรี ด้านช่างสายวิ...

ASIA PAPER BAG CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)

รายละเอียดงาน : - ดูแลซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า ,ระบบแอร์,ระบบประปา และงานตกแต่งสาขา - วิ่งงานตามสาขาของบริษัทตามโซน (ทั้ง...

Wine Connection Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ซ่อมระบบไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช...

กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน 1.วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้...

บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน ซ่อมบำรุงทั่วไป ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา, ดูแลรักษาแม่พิมพ์ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.วุฒิปวช./ปวส. ช่างไ...

บริษัท ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง/จัดส่งสินค้า

รายละเอียดงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร จัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า ตามงานที่บริษัทฯ มอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชา...

บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา