จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน ช่างซ่อมบำรุง- เครื่องจักร

1-20 จาก 286 ผลการ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.  -  ปราจีนบุรี
รายละเอียดของงาน - งานซ่อมบำรุงเครืองจักร ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในโรงงาน - ติดตามและแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม สถานที่...
21 วันที่ผ่านมา
15/1-5 ซอยวิรุณราษร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ...  -  สมุทรสาคร
1. เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 2. วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ไม่มีประสบการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปว... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด  -  พานทอง, ภาคตะวันออก
 ... หน้าที่ความรับผิดชอบ ควรดูแล, บำรุงรักษารถยนต์, เครื่องจักร ประจำโรงงานที่จ.ชลบุรี ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ บิบิมบับ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...า คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง" อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาต... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...าน 2.ดำเนินการซ่อมตามแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( PM ) เครื่องจักร 3.ดำเนินการสร้าง ดัดแปลง แก้ไข ตามที่ได้รับมอบหมาย ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด  -  ปทุมธานี
รายละเอียดของงาน - ซ่อมบำรุง เครื่องจักร งานซ่อมบำรุงทั่วไป - งานไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ติ่งเฟิงแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ... อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร ช่างซ่อมบำรุง - ไฟฟ้า มีความอดทน ทำงานต่อความกดดันได้ ... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด  -  บางเสาธง
 ...5 ปี - พ้นภาระทางทหาร - วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง / ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ดูแล ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในบริษัท - ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม -เพศชาย อายุไม่เกิน ... 
4 วันที่ผ่านมา
ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...บุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมเครื่องจักร ทำการ PM เครื่องจักร หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.ว... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ ในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติเพิ่มเติม ... 
4 วันที่ผ่านมา
VS Group  -  ชัยนาท (จังหวัด)
รายละเอียดของงาน -ปฏิบัติงานวิศวกรรมโดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัย เช่น ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเครื่องระบบทำความเย็นโดยใช้ระบบฟรีออน น้ำยา R-22 ดูแลเครื่องจักร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างประจำโรงงาน/ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด  -  บางเสาธง
 ...าเครื่องจักรต่างๆ ตามแผนงานที่ได้วางไว้ - ซ่อม บำรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมดูแลระบบบำบ... 
4 วันที่ผ่านมา
VS Group  -  สมุทรสาคร
 ...มที่ได้รับใบแจ้งงานจากระบบของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบดูแล เครื่องจักร เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. เมื่อพบปัญาที่ต้องแก... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...ผู้สมัคร วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักงาน เช่น งานระบบไฟฟ้า , งานประป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมเครื่องจักรกลหน้างาน (ระบบไฮดรอลิค)และอุปกรณ์ก่อสร้าง - ดูแลการ...
2 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ