จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ช่างซ่อมบำรุง- เครื่องจักร

1-20 จาก 325 ผลการ

Perfect Office Furniture Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม job description 1. ขจัดกิจกรรมท...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1. การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน สถานที่ปฏิ... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตั้น แสตนดาร์ด จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน ตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า,ซ่อมสินค้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ... 
1 วันที่ผ่านมา
Diary Group (2007) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงงานผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทับยาว  ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 20000 บาท
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน) รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบในการซ่อมเครื่องจักรในโรงงานการผลิตตามที่ได้รับ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ตั... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างกลโรงงาน รายละเอี...  ...ด้านงานซ่อมบำรุง งาน PM เครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค ม... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด / บริษัท แพคพรินเตอร์ จำ...  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1.ซ่อมเครื่องจักรในไลน์ผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเม... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.เค พลาสเทค จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน - ดูแลและตรวจสอบพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ช่วยงานด้านการซ่อมบำรุงรั... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด  -  ระยอง
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง สาขาไฟฟ้ากำลัง รายละเอียดของงาน สวัสดิการ เบื้องต้น สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมาบยา... 
9 วันที่ผ่านมา
Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ  ... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  -  บางกรวย
 ...ดูแล ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในบริษัท - ดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม -เพศชาย อายุไม่เก... 
2 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เช่น น้ำ ไฟฟ้า แอร์ ของอาคาร -ซ่อมบำรุงเครื่องมือ / เครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม - ชาย อายุระหว่าง 20 - 33 ปี... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1.ซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตส... 
1 วันที่ผ่านมา
Coca Holding International Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน - ควบคุมการทำงานเครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสม... 
14 วันที่ผ่านมา
Park Arena Muay Thai  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1.ดูและระบบไฟฟ้า งานประปา ระบบสุขาภิบาล สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด  -  พานทอง, ภาคตะวันออก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควรดูแล, บำรุงรักษารถยนต์, เครื่องจักร ประจำโรงงานที่จ.ชลบุรี ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ( ช่างไฟฟ้า ) รายละเอียดของงาน 1. ทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประจำวัน สถานที่ปฏิ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน 1. ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตในโรงงานให้อยู... 
23 วันที่ผ่านมา