....ทัศนศึกษาท่อง เที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 5.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์+อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) 6. โบนัส ไตรมาส แ... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
2 วันที่ผ่านมา
 ....ทัศนศึกษาท่อง เที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 5.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์+อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) 6. โบนัส ไตรมาส แ... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
2 วันที่ผ่านมา
 ....ทัศนศึกษาท่อง เที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 5.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์+อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) 6. โบนัส ไตรมาส แ... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
2 วันที่ผ่านมา
 ....ทัศนศึกษาท่อง เที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 5.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์+อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) 6. โบนัส ไตรมาส แ... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
2 วันที่ผ่านมา
 ....ทัศนศึกษาท่อง เที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 5.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์+อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) 6. โบนัส ไตรมาส แ... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
2 เดือนที่แล้ว
 ...ุดประจำปี และท่องเที่ยวตามโครงสร้างบริษัท 4). ทำงาน จันทร์ - ศุกร์. เวลา 08:00 -17:30 น. ( Training ทุกวันเสาร์ 1 ครั้ง... 

Aqua+ Series

จังหวัดเชียงใหม่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ุดประจำปี และท่องเที่ยวตามโครงสร้างบริษัท 4). ทำงาน จันทร์ - ศุกร์. เวลา 08:00 -17:30 น. ( Training ทุกวันเสาร์ 1 ครั้ง... 

Aqua+ Series

จังหวัดเชียงใหม่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ดได้ ต่อสัญญาทุก 3 เดือน ต่อเรื่อยๆ ทำงาน 8.30-17.30 จันทร์-ศุกร์ มีโอที หยุดเสาร์ อาทิตย์ หน้าที่ • รับผิดชอบงานตรวจสอ... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงใหม่
5 วันที่ผ่านมา
 ...ุดประจำปี และท่องเที่ยวตามโครงสร้างบริษัท 4). ทำงาน จันทร์ - ศุกร์. เวลา 08:00 -17:30 น. ( Training ทุกวันเสาร์ 1 ครั้ง... 

Aqua+ Series

จังหวัดเชียงใหม่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ศักยภาพตามCareer Path 13.วันทำงาน 5 วัน (สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโ... 

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงใหม่
10 วันที่ผ่านมา
 ...60 Line : (***) ***-**** 2. สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จ... 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
10 วันที่ผ่านมา
 ...06 Line : (***) ***-**** 2. สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จ... 

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
10 วันที่ผ่านมา
 ...(เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) เวลาในการปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ เข้างาน 09.00 - 18.00 น. จุดเด่นที่ต้องสัมค... 

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

จังหวัดเชียงใหม่
1 วันที่ผ่านมา
 ...เพื่อ เสนอราคางาน บริการ ทำความสะอาด ตารางการทำงาน: จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17: 00 น ระยะเวลาการทดลองงาน: 3 เด... 

Bliss Clean and Care

จังหวัดเชียงใหม่
2 เดือนที่แล้ว
 ...นกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.) หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างาน 07.00-16.00 น. 08.00-17.00 น. 09.00-18.00 น... 

มูลนิธิรักษ์ไทย

จังหวัดเชียงใหม่
9 วันที่ผ่านมา
 ...นของสินค้าทั้งภายในและภายนอก โชว์รูม ทำงาน 8.30-17.30 น. จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ ผ่านทดลองงานเพิ่มหยุดว... 

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
8 วันที่ผ่านมา
 ... 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -รายงานยอด ขาย ต่อ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ... 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -รายงานยอด ขาย ต่อ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ... 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ -รายงานยอด ขาย ต่อวัน ผ่านทางไลน์ -รับ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ค้ารายใหม่ กลุ่มงานโครการก่อสร้าง ร้านค้าฮาร์ดแวร์ ทำงาน จันทร์-เสาร์ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 24 - 45 ปี ระดับก... 

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
8 วันที่ผ่านมา
 ...ติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ** ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) 8.00-17.00 น.หยุดทุก ๆ วันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ตา... 

HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จังหวัดเชียงใหม่
10 วันที่ผ่านมา
 ...ยเหลือกรณีฌาปนกิจ, วันหยุดประเพณี ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) 8.00-17.00 น.หยุดทุก ๆ วันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ตา... 

HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จังหวัดเชียงใหม่
10 วันที่ผ่านมา
 ... / 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ -รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์ -รับลูกค้า... 

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
7 วันที่ผ่านมา
 ... / 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -รายงานยอดขายต่อวัน ผ... 

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
7 วันที่ผ่านมา
 ... / 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ -รายงานยอดขายต่อวัน ผ... 

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
7 วันที่ผ่านมา
 ...ัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ #4.ทำงานเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ #5.อัธยาศัยดี ชอบพบปะผู้คน รักบริการ #6.ขับรถ... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานภูมิภาคจัง...

เมืองเชียงใหม่
3 วันที่ผ่านมา
 ...สมัครผ่านทาง JobTH - สมัครด้วยตัวเองที่สาขาเชียงใหม่ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. 288/51-52 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เมืองเชียงใหม่
1 วันที่ผ่านมา
 ...ชียงใหม่ 50200 วิธีการรับสมัครงาน - เปิดรับสมัคร จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. - สมัครด้วยตนเองที่ ที่ตั้ง... 

TDAR Co., Ltd.

เมืองเชียงใหม่
1 วันที่ผ่านมา
 ...นำ # ทำงานระบบ FULL TIME จันทร์ ถึง ศุกร์ได้ # ตัองการทำ...  ...ต่างประเทศ 5.ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์+อาทิตย์และนักขั... 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานภูมิภาคจัง...

เมืองเชียงใหม่
3 วันที่ผ่านมา
 ...ิดต่อสอบถามเพิ่มเติม (สามารถติดต่อได้เฉพาะเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.) Tel. (***) ***-**** (คุณมาร์ค) Tel. ... 

บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด

เมืองเชียงใหม่
หนึ่งเดือนที่แล้ว