จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จัดซื้อ

1-20 จาก 289 ผลการ

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

1.รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย,มีความรู้เกียวกับเรื่องวัสดุในงานก่อสร้าง 2.คีย์เอกสาร 3.ดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก และอื่นๆที...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
1.) ทำบัญชีสต๊อกกับแผนกจัดซื้อ 2.) ตรวจรับสินค้าเข้า 3.) Random check สินค้า ** สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่าง...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) ทำบัญชีสต๊อกกับแผนกจัดซื้อ 2.) ตรวจรับสินค้าเข้า 3.) Random check สินค้า ** สามารถใช้โปรแกรม Ex...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ2. เ...
5 วันที่ผ่านมา

บี เอ็ม เฮ้าท์ 14  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
ติดต่อประสานงานทั่วไป จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ อื่นๆ จัดทำเอกสารทั่วไป ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ตั้งง้วนเซ้งอิมปอร์ต (1984) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานด้านการขาย วิเคราะห์ตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ เปรียบเทียบราคา ติดต่อประสานงานและจัดส่งเอกสารให้กับผู้ขายภายนอก และฝ่ายต่า...
9 วันที่ผ่านมา

พีพีพลัสอิเลคทริคแอนด์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกบิลขาย รับออร์เดอร์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา สำนักงานกรุงเทพ  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชี / จัดซื้อจัดหาราคาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติตต่อประสานงานกับ Supplier รายใ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพน อะเพซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างหาสินค้าและวัตถุดิบ สั่งเสนอราคา, สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม, เปรียบเทีย...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เปรียบเทียบราคา/สั่งซื้อสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย-ติดต่อประสานงานภายในบริษัท-คีย์ข้อมูลทั่วไป-จัดเ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- สอบราคาสินค้างานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาใบขอซื้อเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและสรรหาผู้ขายหรือผู้บริการ- ติดต่อประสานงานและเปรียบเทียบราค...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เช็คราคาสินค้า,หาสเป้คสินค้าให้ตรงกับการใช้งาน,เก็บข้อมูล,ตรวจสอบสตีอค คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พาสปอร์ตคาร์เร้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

8000 - 11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำใบเสนอราคา, สัญญา, รายงานต่างๆ และดูแล ด้านสต๊อกสินค้า โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Exp...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

สั่งซื้อสินค้า ต่อรองราคา หาสินค้าให้ได้ตามแบบ ทำเอกสาร PO/PR สวัสดิการ : ค่าหน้าที่ /เบี้ยขยัน /หอพัก/รถรับส่ง...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดซื้อสินค้าและบริการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อเวลา ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารนโยบาย (Policy)- ร่วมกำหนด ปรับเปลี่ยน ทบทวน นโยบาย ในการบริหารฝ่ายจัดซื้อ- วางแผนกลยุทธ์ใ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้า แอร์ และ สุขาภิบาลทำบัญชีรับ จ่ายวัตถุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำใบเสนอราคาและส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า2. ทำสรุปรายงานการเสนอราคา3. ติดตามใบเสนอราคา เพื่อปิ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว