จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จัดซื้อ

1-20 จาก 432 ผลการ

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี
1.รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย,มีความรู้เกียวกับเรื่องวัสดุในงานก่อสร้าง 2.คีย์เอกสาร 3.ดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก และอื่นๆที...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อ ต่อรองราคา ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุ หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ งานก่... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคโคโร่ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
อยู่ในสายงานการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี.แอสเสทกรุ๊ป จำกัด  -  นครราชสีมา
ตรวจสอบราคาสินค้า สั่งซื้อสินค้า ฯลฯ เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ รักในงานด้านนี้
3 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์ สตาร์ ดีไซน์  -  ปทุมธานี
- จัดทำและเก็บเอกสารทางด้านบัญชี - มีทักษะในการใช้โปรแกรม microsoft office และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - จัดซื้อจัด...
6 วันที่ผ่านมา
เจ แอนด์ดี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
7 วันที่ผ่านมา
บี เอ็ม เฮ้าท์ 14  -  กรุงเทพมหานคร 13000 บาท
ติดต่อประสานงานทั่วไป จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ อื่นๆ จัดทำเอกสารทั่วไป ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท ซิวิล (2016) จำกีด  -  จังหวัดนนทบุรี
มีประสพการณ์งานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิ
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด  -  นครราชสีมา
1. สั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอในปริมาณที่เหมาะสม 2. สั่งซื้อสินค้าได้ในราคาที่ดีที่สุด 3. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ...
26 วันที่ผ่านมา
V J Cool Stanless  -  กรุงเทพมหานคร
ต้องการคนที่มีประสบการณืไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงานพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น เข้ากับคนอื...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี มีใจรักในการทำงาน มีความขยันอดทน มีความรู้ความสามารถด้าน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ตรีทิพย์ธุรกิจ จำกัด  -  จังหวัดตราด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีความละเอียด ถี่ถ้วน ต้องมีประส...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอช.สวิทช์ เทค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
1.เจรจาต่อรองราคาและเงือนไขกับผู้ขาย 2.เปรียบเทียบราคาและเปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ดฟลูอิดคอมโพเนนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อ / ประสานงาน สินค้า กับ ผู้จำหน่ายและภายในบริษัท สวัสดิการ : เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโอที ค่าโบนัสป... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
1.จัดซื้อและติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างๆ 2.ต่อรองและเสนอราคา สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ2. เ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
1.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 2.เจรจาต่อรองราคาและเปรียบเทียบราคา 3.จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอบีที ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
จัดหาและจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์งานไฟฟ้า สวัสดิการ : โบนัส ชุดฟอร์ม พักร้อน ท่องเที่ยวประจำปี ทำงานวันจันทร์-ว...
7 วันที่ผ่านมา
พีระดล เดคคอร์  -  กรุงเทพมหานคร
ติดต่อประสานงาน,ขอใบเสนอราคา,ออก PO,ต่อรองราคา สวัสดิการ : ประกันสังคม,โบนัสประจำปี,โบนัสไซค์,ท่องเที่ยวกับบริษ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ โปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ใบขอซื้อศึกษาตลาดและแหล่งที่สั่งซื้อส่งใบขอให้เสนอราคาไปยังผู้ขายหลายๆแห่งเลือกผู้ขายที่จะ...
7 วันที่ผ่านมา