...านงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายใน พื้นที่การทำงาน : จรัญสนิทวงศ์ 96/1,ปทุมธานี คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ... 

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา