11000 บาท

รายละเอียดงาน : - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอน...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแล สอนการบ้าน สอนหนังสือเด็กอนุบาล และเด็กประถม (มีพี่เลี้ยงต่างหากอยู่แล้ว) - สามารถขับรถรับส่งเด...

จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ดูแลนักเรียนในห้องเรียน ช่วย ครู ผู้สอน คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - ...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

11000 บาท

รายละเอียดงาน : หน้าที่รับผิดชอบ : -ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare -ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ดูแลการเรียนการสอนของเด็กๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ดูแลนักเรียนในห้องเรียน ช่วย ครู ผู้สอน คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัครด่วน! Teacher Assistant P...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติผู้สมัคร:      - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป    - รักเด็...

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

10000 บาท

รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ • เป็นผู้ช่วย ครู ประจำชั้นเด็กปฐมวัย (อายุ 2-6ขวบ) • เป็นเพื่อนเรียนรู้...

โรงเรียนอนุบาลสรรค์สุข

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว

11000 บาท

รายละเอียดงาน : ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾ดูแลความเรียบร้อย...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
2 เดือนที่แล้ว

8000 บาท

รายละเอียดงาน : เลี้ยงดูเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล (อายุ 2-6 ปี) คู่กับ ครู ประจำชั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : - จบการศึกษา...

โรงเรียนชินวร

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

11000 บาท

รายละเอียดงาน : ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾ดูแลความเรียบร้อย...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน : ๐ สอนในวิชาคณิตศาสตร์ – การเงิน สำหรับนักเรียนประถม ๐ พัฒนาสื่อการสอนต่างๆ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ –...

สถาบันคณิตศาสตร์และการเงินแฟร์มันนี่

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน : ดูแลนักเรียนในห้องเรียน ช่วย ครู ผู้สอน คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - ...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

จังหวัดสมุทรปราการ
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ครูพี่เลี้ยง หรือพี่เลี้ยงเด็กโต สามารถขับรถรับส่งได้ มีที่พักให้ในกรณีไม่มีที่พัก ถ้าจบด้านการกีฬา สา... 

จรัลการแพทย์ คลินิกผิวหนัง-เลเซอร์

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾ดูแลความเรียบร้อย...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (ประจำบ้านผู้ปกครอง) โครงการ My Nanny is My Teacher Facebook : My Nanny is My ... 

Scrambled Art: Children Process Art Club

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน : หน้าที่รับผิดชอบ : ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน Facebook : Premium Nanny Teacher Academy Premium Nanny Teacher Academy (ประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลั...

Scrambled Art: Children Process Art Club

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ◾ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เ...

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน Facebook : Premium Nanny Teacher Academy Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงประจำบ้านผ...

Scrambled Art: Children Process Art Club

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยคุณครูประจำชั้น เตรียมสื่อการสอน ดูแลเด็กนักเรียนประจำห้อง คุณสมบัติ เพศ : หญิง อ...

บริษัท บีแอล โปรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾ดูแลความเรียบร้อ...

Play And Learn Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾ดูแลความเรียบร้อ...

Play And Learn Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย (NA) คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare - ดูแลความเป็นอยู่ของเด...

Play And Learn Co., Ltd

จังหวัดสมุทรปราการ
4 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ◾ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ◾ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ◾ดูแลความเรียบร้อ...

Play And Learn Co., Ltd

จังหวัดเชียงใหม่
24 วันที่ผ่านมา