วิศวกรโยธา ประจำโครงการเชียงใหม่

รายละเอียดงาน -ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมงานโครงสร้าง/ก่อสร้าง/ถอดแบบ/ประเมินราคา -วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง วัสดุก่อ... 

บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด

เมืองเชียงใหม่
หนึ่งเดือนที่แล้ว