19 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

นักศึกษาฝึกงาน (ทุกสาขา)

รายละเอียดงาน ประสานงาน คีย์ข้อมูลต่างๆ จัดเรียงเอกสาร หรือ ช่างทุกสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง/ชาย ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บุคคล (บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด)

รายละเอียดงาน 1.บันทึกข้อมูลการขาด การลา การมาสาย ของพนักงาน 2.สรุปจำนวน การขาด ลา มาสายและสรุปค่าล่วงเวลาของพนักงา...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

 ...หญิงอายุ 25-40 ปีขึ้นไป #2. ปวส. ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง #3. สามารถใช้งาน MS.office,Int... 

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Sale Engineer (IT)

 ...r หรือสาชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด มามากกว่า 3 ปี # มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปรับ... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สารสนเทศ ) สาขาหาดใหญ่ 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน - บันทึกข้อมูล , คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร ดูแลด้านเอกสาร - งานด้านบริการลูกค้า - ติดต่อประสานงา...

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

STGT-HY เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsof... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าฝ่ายการตลาด ด่วน

 ...้นไป # ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน บร... 

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รัตภูมิ
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 ...ติผู้สมัคร #-วุฒิการศึกษา ป.ตรี #-สาขาเศรษฐศาสตร์ , การตลาด ,บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ พน... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

 ...คุมดูแลบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ - ดูแลกิจกรรมทางการขาย การตลาด - จัดระบบ และ KPI - จัดระบบ Incentive - จัดระบบ J... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Account Development สาขาหาดใหญ่

 ...ม คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการเก... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

Sales Executive

 ...ารเก็บหนี้จากลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี สาขา การตลาด , การค้าระหว่างประเทศ, การจัดการภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการสถานีบริการ(ปั้มน้ำมัน) รายได้รวมตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (จ.สงขลา)

 ...ุ 25 - 38 ปี # วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ( การขาย การตลาด บัญชี การเงิน การธนาคาร) หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองสงขลา
4 วันที่ผ่านมา

(STGT-HY) นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน 1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบ...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Sales Coordinator

 ...ำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # มีวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด การค้าระหว่างประเทศ การจัดการภาษาอังกฤษ การจัดการโลจิสต... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล RTM

 ...ญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ด้านการกา... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Sales Assistant

 ...ับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Sale Engineer (รถ โฟร์คลิฟท์)

 ... ปี ขึ้นไป # จบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรม การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกร... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Regional Support Card Senior Chief

 ...um Education Level) : ปริญญาตรี 4. สาขาวิชา (Major) : การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ประสบการณ์ (Total Years of ... 

ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

เมืองสงขลา
6 ชั่วโมงที่ผ่านมาใหม่