เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(Production Planning Officer)

 ...สบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมอุตสาหการ(IE.), การจัดการ, เคมีสิ่งทอ, ส... 

บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
5 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย

 ... ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา การตลาด , การจัดการทั่วไป , การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ในการงาน... 

บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานธุรการขาย

 ... ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา การตลาด , การจัดการทั่วไป , การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ในการทำง... 

บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา