Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: พิมพ์ดีด

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน สิ่งพิมพ์

1-20 จาก 59 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

สิ่งพิมพ์

A

A

A

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม ,ประกันชีวิต ,รถรับส่งพนักงาน,ชุดฟอร์ม และอื่นๆตามกฎหม... >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ติดต่อประสานงานลูกค้า เข้าพบลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า สวัสดิการ - ปร... >>

jobthai.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ิญญาตรี ขึ้นไป สาขาการขาย, การตลาด, เทคโนโลยี่การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขายงานพิมพ์ สิ่งพิมพ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สิ่งพิมพ์ เอกสาร สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ...  >>

jobth.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ารณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากใช้โปรแกรมออกแบบจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สื่อ/สิ่งพิมพ์ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : -ยูนิฟอร์...  >>

jobthai.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ขายงานสื่อ / สิ่งพิมพ์ ทุกประเภทกับลูกค้ากลุ่มบริษัท / โรงงาน / สถาบันการศึกษา - ทำรายงานประจำสัปดาห์ / เดือน สถานที่...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บผิดชอบ : -รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารการตลาด สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ Catalog -จัดทำแผนงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ -กิจกรรมทา...  >>

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...trator, Photoshop 4. ผลิตชิ้นงานสำหรับสื่อทุกแขนง เช่น สิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : อา...  >>

jobthai.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รถเริ่มงานได้ทันที่จะพิจารณาพิเศษ หากมีประสบการณ์ด้าน (สิ่งพิมพ์, Packaging, กระดาษ) จะพิจารณาพิเศษ สามารถปฏิบัติงานวัน...  >>

jobthai.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ื้อหานิตยสาร มีความรู้และความสนใจในด้านการจัดทำหนังสือ สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร รับผิดชอบในการเขียนคอลัมภ์ ,การออกไปสัมภาษณ...  >>

jobthai.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... / หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์, สิ่งพิมพ์ หรือสาขาที่เกียวข้อง มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพิมพ์หรือสิ...  >>

jobthai.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์, สิ่งพิมพ์ หรือสาขาที่เกียวข้อง หากเคยผ่านงานโรงพิมพ์มา จะพิจารณา...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...งๆ - มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Graphics Design/ออกแบบ/สิ่งพิมพ์/ออกฟิล์ม /ระบบงานพิมพ์ ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี - มีความอดทน ...  >>

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...น้าที่ความรับผิดชอบ : ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สิ่งพิมพ์ - E book E Magazine และมีประสบการณ์การติดต่อหาสปอนเซอร...  >>

nationejobs.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...องผู้สมัคร มีประสบการณ์ด้านการตลาด (หากเป็นธุรกิจโฆษณา สิ่งพิมพ์ การซื้อขายลิขสิทธิ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สามาร...  >>

jobthai.com   -  29 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รศาสตร์ , ภาษาไทย มีความรู้และความสนใจด้านการทำหนังสือ สิ่งพิมพ์ นิตรสาร มีบุคลิกภาพและความสามารถในการประสานงานกับบุคคล...  >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...: 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : เพิ่มเติม : 1. จบเทคโนโลยีการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือมีประสบการณ์งานโรงพิมพ์ หรือประสบการณ์ตรง 2. สามาร...  >>

jobthai.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 .../หญิง จบการศึกษาระดับ ปวส- ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์,สิ่งพิมพ์ หรือ สาขาที่เกียวข้อง มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพิมพ์ หรือ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบบรรจุภัณฑ์,สิ่งพิมพ์, แคตตาล็อกสินค้า,โบรชัวร์ เป็นต้น สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประส...  >>

A

A

A

123
Feedback