41,438 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

คุณสมบัติ : 1. คุณวุฒิตรงตามสายงาน 2. มีประสบการณ์ในสถานพยาบาลตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - ...

เดอะ แบงค็อก คลินิกเวชกรรม

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : * เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป * วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด * มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : ขั้นต่ำ ม.6 ซื่อสัจสุจริต ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดี ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพศหญิง หน้...

identist dental clinic

กรุงเทพมหานคร
29 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 36 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
26 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : 1.อายุ 20 ปี ขี้นไป 2.ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส. 3.ประสบการณ์ 0-1 ปี 4.รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขารังสีเทคนิค ผ่านการฝึกงานรังสีวินิจฉัยไ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

คุณสมบัติ : •ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ ห...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : รายละเอียดงาน 1. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอ...

Unique Property Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
20 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : - จัดของหรือสินคัาที่อยู่ในคลังสินค้าให้กับทางขนส่ง - เช็คของให้ตรงตาม...

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : To reply to queries from oversea travel agents Negotiate with the hote...

Bangwatti Tour Co. Ltd.

กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : ความรับผิดชอบต่อหน้าที่: 1. รับผิดชอบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหารใช้แอพพลิเ...

บริษัท เจ แอน เน็ตเวิร์ค มีเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

50 บาท ต่อชั่วโมง

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : * รับออเดอร์ แคชเชียร์ และบริการลูกค้า * ชงเครื่องดื่มชาเขียว ดริปกาแฟ...

H.I.S. Tours

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ – เครื่องมือทุกประเภท เช็คของภายในสโตร์ ดูแลกา...

บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : - บันทึกรายการบัญชีการรับ - จ่ายเงิน - จัดทำแบบฟอร์มภาษีประจำเดือน -...

บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : 1.วางแผนการขายและติดตามสถานะงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ประสานงานติด...

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยประสานงาน รับโทรศัพท์ ตรวจการบ้าน จัดทำเอกสาร อื่นๆ คุ...

โรงเรียนเสริมทักษะไทยศึกษา

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : งานรักษาดูแลทรัพย์สิน งานรับให้ทรัพย์สินที่บริจาค ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : รับสมัครแม่บ้าน จำนวนมาก !!!!!! -แม่บ้านประจำ -แม่บ้านรายวัน ...

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : เป็นPRต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์ เก็บเงินลูกค้า เชียร์ แพ็คเกจ แนะนำสินค...

Sunny Thai Massage &Spa

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : ・นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟและอุปกรณ์ฟิตเนสของญี่ปุ่น ・การจัดการดูแล...

H.I.S. Tours

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา