...น Positions: Foreign Teachers (All nationalities are welcome) Qualifications: - Bachelor's Degree in any field (t... 

โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Responsibilities • Developing the ETL program, the OLAP program, the Metadata program, the Reports a...

4Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานด้าน call center ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยว... 

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆให้กับลูกค้า -ให้คำแนะนำ ตอบคำถามกับลูกค้า -บันทึกและจัดเก็บฐานข้อ...

บริษัท ดี.เอ็น.เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตอบคำถาม และ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ / FACEBOOK / E-MAIL และช่องทาง SOCIAL อื่นๆ ...

บริษัท บี - ควิก จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • Control, oversee, and follow up daily assignments of the department to follow the work process target...

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center Agent) มีหน้าที่หลักในการแนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เ... 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ย ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คุณสมบัติผู้สมัคร : Call center/พนักงาน ขาย ทางโทรศัพท์ รายละเอียดงาน 1. โทร... 

Picolly

จังหวัดสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน โทรและติดตามลูกค้า จัดทำเอกสาร ประสานงานขายฝ่าย ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ หญิง / ชาย #2.วุฒิ...

บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

บางบัวทอง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ด่วน มาก รับสมัคร Call Center Inbound รับสาย ให้บริการลูกค้า (ไม่ใช่งาน ขายประกัน) - ฐานเงินเดือน 16,... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - แก้ปัญหาให้ลูกค้าทั้งทาง Remote และโทรศัพท์ภายในระยะเวลาที่กำหนด - Support หน่วยงานอื่นๆ ในบริษ...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้...

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริษัทฯ เปิดดำเนินการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนของโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อชั้นนำมากมาย. ในการจั...

บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ระจำสถาบัน การเงิน ย่านพระราม 3 - มีประสบการณ์งาน ด้าน Call Center , Tele sale s , PC จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามา... 

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ebsite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน call center - หางาน call center ใกล้ฉัน - หางาน call c... 

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำบริการหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญห...

บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด

บางรัก, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องโรค และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ สินค้า บร...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ีทักษะการเจรจา รักงานบริการ # มีประสบการณ์สายตรงในงาน Call Center หรือ เทเลเซลส์ มา อย่างน้อย 1ปี # ไม่สูบบุหรี่ ... 

บริษัท โซ สมาร์ท เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานรับแจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะของลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 18...

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ebsite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน call center - หางาน call center ใกล้ฉัน - หางาน call c... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... # มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานใน Call Center เพราะต้องมีการบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูล ฯลฯ # ... 

บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตอบข้อชักถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นและแนะนำการยื่นคำร้องที่เกี่ยวกับการขอนำช่างผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาท...

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน 1. ให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ทางโทรศัพท์ 2. โน้มน้าวการถือกรมธรรม์ของบริษัท 3. ดูแลและจัดการรับเรื่องร้...

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ดการคุณภาพงานบริการ และความรู้เบื้องต้นเรื่องการบริหารงาน Call Center # มีความรู้ และทักษะด้านการสื่อสาร # มีภาวะควา... 

บริษัท ทรู ทัช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อสงสัย แก้ปัญหาเบื้องต้น รับข้อร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับเรื่องงานซ่อมเครื่องจากลูกค้า - ประสานงานกับช่าง Onsite ให้บริการลูกค้า - ติดตามงานที่ช่าง Ons...

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา
 ...อมูลลูกค้าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงาน Call Center ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 5. ประสานงานกับหน่ว... 

บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ively handle customer’s and agent’s enquiries efficiently Call Center Agents shall responsible for all Thai and English... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 .... สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้ #7. หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER ทั้ง INBOUND และ OUTBOUND (TELEMARKTING)*** #8.... 

บริษัท ปรรณกิติ จำกัด

เมืองอุดรธานี
4 วันที่ผ่านมา