จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Shipping

1-20 จาก 1169 ผลการ

KTC GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารการส่งออก เช่น Invoice, Packing List, ใบขนฯ, ใบกำกับฯ, แบบฟอร์มต่างๆ 2. ดูแล จัดเตรีย...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับ Forwarder ในการขนส่งนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ- จัดทำ/ คิดคำนวณต้นทุนสินค้า- ติดต่อ ป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Ship :- วางแผนการทำงานของเรือสินค้าภายในประเทศ (Barge)- จัดทำตารางการเข้าออกของเรือล่วงหน้า เพื่อเต... 
4 วันที่ผ่านมา
YKK (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ To preparing import & export documents and coordination with import/export staff to arrange the shi...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Major Job (One concise statement to summarize the job's overall objective and contribution to the o...
1 วันที่ผ่านมา
Chanwanich  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ - เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศ โดยหา Vendor เทีย...
16 วันที่ผ่านมา
Hi Linear International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท ไฮ ลิเนีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเราเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลีมีความประสงค์ต้องกา...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคส ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำใบขนขาเข้า-ขาออก- Enter B/L กับสายเรือ- Paperless- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แจ้งค่าใช้จ่าย และป...
3 วันที่ผ่านมา
Dominion Chemmet Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
Qualifications Female/Male age our 25 years up Min 2-3 years relevant experienc. At least a Bachelor's in ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สงขลา
รับผิดชอบงานด้านเอกสารการส่งออกสินค้า และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กร และนอกองค์กร ดูงานแลในส่วน...
20 วันที่ผ่านมา
Costa Crociere  -  ในต่างประเทศ
At Costa Cruises, we are looking for energetic, engaging and structured training facilitators who are travel-hungry expl...
10 วันที่ผ่านมา
WRS Tech  -  ในต่างประเทศ
 ...ng Cruise company.- Reports directly to the Master of the ship regarding any environmental compliance matters. - Perform... 
1 วันที่ผ่านมา
Excite Recruitment  -  ในต่างประเทศ
We are urgently looking for Ship Service Engineers to work with a leading cruise ship company, the rotations are 3 month... 
12 วันที่ผ่านมา
V.Ships Leisure Monaco  -  ในต่างประเทศ
 ...nced MASTER is required for one of our expedition cruise ships Embarkation October2017 Wages in USD/ per month worked -... 
4 วันที่ผ่านมา
Excite Recruitment  -  ในต่างประเทศ
 ...to Nurses who would be interested in working on a cruise ships . Rotations are 12 weeks on and 6 weeks leave, Salary Ci... 
21 วันที่ผ่านมา
The Seven Seas Group  -  ในต่างประเทศ
 ...o company procedures; Preparation of opening and closing ships at start and end of season; Ensuring food safety, highes... 
5 วันที่ผ่านมา
V.Hospitality  -  ในต่างประเทศ
 ...& Beverage Region : International Country/Locale : Cruise Ship Waiter for 6* Cruise LineWe are searching for an experien... 
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Big One Products Co Ltd - Silom Office  -  เมืองสมุทรสาคร
- รายละเอียด : Admin Officer - ดูแลงานเอกสารต่างๆ, ดูแลและบริการงานในออฟฟิศ เช่น ติดต่อกับเจ้าของตึก stationery และอื่น...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Blackrock Recruiting & Careers GmbH  -  ในต่างประเทศ
For luxury River Ship we are looking for a Butler (m/f) to provide a personal six star service to all Guests at all time... 
2 วันที่ผ่านมา
backup jobs agency s.r.o.  -  ในต่างประเทศ
River Cruises ships come in different sizes and are operating for tour operators from the USA, United Kingdom, Germany,... 
12 วันที่ผ่านมา