จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Shipping

1-20 จาก 1362 ผลการ

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ( paperless, ดูพิกัด/EDI ) / ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Ship :- วางแผนการทำงานของเรือสินค้าภายในประเทศ (Barge)- จัดทำตารางการเข้าออกของเรือล่วงหน้า เพื่อเต... 
2 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...rs to ensure the best service quality and cost- Prepare shipping document and monthly report- Optimize the import/export... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Major Job (One concise statement to summarize the job's overall objective and contribution to the o...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่งานขาเข้า- ติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับเอกสาร B/L หรือ AWB, Invoice Packing และอื่นๆ เพื่อประกอบกา...
2 วันที่ผ่านมา
PERKIN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ ประสานงานกับ ลูกค้า- คีย์เอกสารใบขนสินค้า- ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ ชิปปิ้งตรวจปล่อย- ใช้โปรแ...
3 วันที่ผ่านมา
Kase Shipping (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำใบขนขาเข้า-ขาออก- Enter B/L กับสายเรือ- Paperless- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แจ้งค่าใช้จ่าย และป...
2 วันที่ผ่านมา
Amarit and Associates Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลและกำกับงานในด้านการคีย์สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ที่ผ่านด่านศุลกากรประจำท่าอากาศยานและท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน -ประสานงานนำสิน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาสยาม อินดัสทรี จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร 20000 บาท
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อวางแผนงานการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 1.สามารถจองตู้ และจองเรือในการส่งสินค้าได้ 2.มีความ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคส ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ทำใบขนขาเข้า-ขาออก - Enter B/L กับสายเรือ - Paperless - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แจ้งค่าใช้จ่าย และปิดจ๊อบ - อื่นๆ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ มารีน โลจิสติกส์ จำกัด  -  ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง 10000 - 12000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูลใบขนสินค้า                            - ช่วยเหลืองานshippingตามที่ได้รับมอบหมาย...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สงขลา
รับผิดชอบงานด้านเอกสารการส่งออกสินค้า และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กร และนอกองค์กร ดูงานแลในส่วน...
11 วันที่ผ่านมา
Powerlink Shipping and Service  -  พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสารก่อนการตรวจปล่อยสินค้า - ตรวจปล่อยสินค้าท่าเรือ/ลาดกระบัง ...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ng, business planning, sales or related for logistics / shipping / sea freight forwarder / import-export company. Abi... 
12 วันที่ผ่านมา
Global Food Products Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
RESPONSIBILITIES ตรวจสอบความถูกต้องใบขนสินค้า / ราคา สินค้าแต่ละ Inv / สกุลเงินต่างประเทศ จำนวนสินค้า / พิกัดข...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)  -  ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
 ...และความรับผิดชอบ • Relate all business inquiries with shipping agents. • Shipments monitoring • Responsible for al... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
Handle for all activities to work on the documentation and custom clearance from overseas. Coordination to consultation ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ... freight forwarding or any requirement. 2. To prepare shipping document , import license (if need) or any requirements... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชิก ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  บางนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ • Export shipment scheduling - Export shipment booking. - Export shipment loading plan. ...
7 วันที่ผ่านมา