จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

งาน Security

1-20 จาก 1749 ผลการ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Description:- สนับสนุนและปฏิบัติงาน(operation)ในการควบคุมการร้องขอสิทธิการใช้งานสารสนเทศ จากพนั...
1 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Responsible for AOT and BFS badge issue to serve BFS staff, Airline customers, or visitor and ens...
7 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities• Overseeing daily operations of security services provider • Proceed and carry out...
7 วันที่ผ่านมา
Apar Technologies (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities :1.Perform technical security control management e.g. hardening, patch, vulnerability... 
15 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดแผน และบริหารพนักงาน Out Source ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบขององค์กร2.ตรวจสอบอัตรากำลังคน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ Responsibilities:• Review server/network security based on Hardening Checklist.• Review application secur... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 27 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี...
5 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Developing and enhancing security policies, requirement and processes- Providing guidance to the ... 
1 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
1 วันที่ผ่านมา
VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้า IT Network / Security System- ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...lation. · Perform firewall management and other network security equipment including analyse all incidents …...or proble... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีส่วนร่วมกับ Partner เพื่อพัฒนากิจกรรมกลยุทธ์ในการขายและโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมถึงมีส่วนร่ว...
1 วันที่ผ่านมา
VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานระหว่างลูกค้างานโครงการกับทีมIT Network- บริหาร ควบคุม Project การพัฒนาโปรแกรมให้เป็นไปต...
2 วันที่ผ่านมา
King Power International Co.Ltd  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมและติตดามการดำเนินงานให้พนักงานบริษัทฯ และ Sub Contract ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด• ให้บริก...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...periors regarding the effectiveness of network and data security and making recommendations for the adoption of new proc... 
1 วันที่ผ่านมา
Dee Staff Recruitment Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for Security Consultant with security and network technical knowledge- Create proposa... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, st...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบของเรากับลูกค้าได้- ชี้แจงคุณสมบัติและให้ความรู้ประโยชน์ในการใช้ง...
1 วันที่ผ่านมา
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ The IT Security is primarily responsible for the information security team of bank. This role is re... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
360 Quality Management Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Service and maintain customer's Network/WLAN equipment, Security equipment and other related product.- Provide standby s... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว