ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Q.c engineer

1-20 จาก 5805 ผลการ

บริษัท สุรัชดา กรุ๊ป จำกัด  -  ปทุมธานี

12000 - 18000 บาท
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : QC สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้าห้าง Max Valu คลอง 9 ลักษณะงาน : ตรวจสอบสิน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิลโกศล จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

รับผิดชอบบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุการเกิดปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ-เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจสอบคุณภาพ-ตรวจความคงตัวของโปรตีน-ตรวจจุลินทรีย์ปนเ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การสุ่มตัวอย่าง2. การตรวจสอบ3. การบันทึกผล4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 18000 บาท
 ...กอบ, งานติดตั้ง, และงานผลิต - พัฒนาและจัดเก็บเครื่องมือ Q.C. ไห้พร้อมใช้งานเสมอ สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด  -  พระสมุทรเจดีย์

13000 บาท
- วิเคราะห์แป้งสาลีห้อง Lab - ทวนสอบและยืนยันกระบวนการผลิต เพื่อรับประกันว่าสินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย คุณสมบ...
2 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร ฟูดส์ (แพลนท์ 2)  -  นครราชสีมา

ควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจรับวัตถุดิบให้ได้คุณภาพและตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุมอุณหภูมิของ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แองโกล-ไซแอม ซีฟู๊ดส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศหญิง ~2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป ~3. จบ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไนน์ ดีไซน์ อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ถอดปริมาณวัสดุจากแบบ, จัดทำสรุป MATERIAL, ประเมินราคาจากแบบได้ 1. เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป 2. การศึกษา ปวส. - ปริญญ...
22 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหมิตร ฟูดส์2  -  ขามทะเลสอ (อำเภอ)

320 บาท ต่อวัน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด ทำรายงานประจำวันตามระบบคุณภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 14000 บาท
เช็ค Spec งานและตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต สวัสดิการ : 1. เงินเดือน 2. โบนัสประจำปี 3. ประกันสังคม 4. ค...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาวินพลาสติก จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร

- ควบคุมดูแลคุณภาพภายใน - จัดทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพต่างๆ - ดูแลการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับม...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-มีใจรักงานบริการ -สามารถทำเครื่องดื่มประเภท cocktail ได้ -มีความซื่อสัตย์สุจริต -สามารถทำงานเป็นทีมได้ สวัสดิก...
8 วันที่ผ่านมา

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.  -  เขาย้อย (อำเภอ)

- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-มีใจรักงานบริการ -สามารถทำงานเป็นทีมได้ -สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ -เวลาปฏิบัติงาน 17.00 น - 02.00 น. คลิก ยื่นใ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

- ทดลองตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ในห้องทดลองตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเก็บบันทึกข้อมูลของผลการทดสอบ - จัดทำรายงานการทดสอบคุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท มาวิน พลาสติค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

จำนวน 5 อัตรา ลักษณะการทำงาน - ควบคุมดูแลคุณภาพภายใน - จัดทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพต่างๆ - ดูแลการสอบเทียบเครื่อง...
22 วันที่ผ่านมา

Reeracoen  -  เมืองชลบุรี

22000 - 35000 บาท
Job Category Process Engineer, Quality Control/Quality Assurance Industry Manufacturing(Automobile) Job Descript... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำฉลากผลิตภัณฑ์ทุกLot. ของผลิตภัณฑ์ 2. บันทึกประวัติคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกLot.3. จัดเตร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีพีเอส ซายน์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาตามที่ต้องการ รับผิดชอบตรวจสอบแล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว