จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Q.c engineer

1-20 จาก 6314 ผลการ

บริษัท กะเหรี่ยงซิลเวอร์ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานบริษัททำงานที่สำนักงาน พหลโยธิน 1 ตำแหน่งทำงานที่เพชรเกษม 1 ตำแหน่ง...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ-เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจสอบคุณภาพ-ตรวจความคงตัวของโปรตีน-ตรวจจุลินทรีย์ปนเ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การสุ่มตัวอย่าง2. การตรวจสอบ3. การบันทึกผล4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานตรวจสอบคุณภาพของงานพิมพ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านคุณภาพของแผนกโรงชุบแข็ง2. ประสานงานทั้งใน - นอก องค์กรที่เกี่ยวข้องในส่วนคุณภาพไ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพแผ่น PC-รับผิดชอบดูแลเรื่องคุณภาพของบ้านตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย-ติดตามแก้ไขปัญหาDe...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองทองอาภรณ์ภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...) : 2 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์ด้านการ Q.C. งานการ์เม้นท์อย่างน้อย 2 ปี - มีความรับผิดชอบสูง สวัส... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไฮท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
มีประสบการณ์ทางด้าน Q.C. จิวเวลรี่ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศหญิง ~2. มีประสบการณ์ทางด้าน Q.C.จิวเวลรี่ 5 ... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลาเวนซ์ แคปติเวท จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...ระบบงานสินค้าและหีบห่อเพื่อเตรียมส่ง 3.ควบคุมและดูแลงาน Q.C ของบริษัทฯ 4.มีความรู้ในระบบงานตรวจสอบและควบคุณภาพ ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แองโกล-ไซแอม ซีฟู๊ดส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศหญิง ~2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป ~3. จบ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
- ออกข้อมูลการันตีสินค้า - จัดทำเอกสารและรายงานในแผนก - ตรวจสอบและประกันคุณภาพ - ประสานทั้งภายในและภายนอก - ด้าน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับกา...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เช็ค Spec งานและตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต สวัสดิการ : 1. เงินเดือน 2. โบนัสประจำปี 3. ประกันสังคม 4. ค...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำฉลากผลิตภัณฑ์ทุกLot. ของผลิตภัณฑ์ 2. บันทึกประวัติคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกLot.3. จัดเตร...
3 วันที่ผ่านมา
YONGGROUP  -  นครปฐม
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำไปส่งให้งานโครงการต่าง ๆ สวัสดิการ : ประกันสังคม,เบี้ยขย...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ GMP และ HACCP ประสบการณ์ 0 2 ปี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ2.อนุมัติผลการบ่งชี้วัตถุดิบ3.ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อดำเนินการ แก้...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับวัตุถุดิและบรรจุภัณฑ์- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป- วิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า- ...
2 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  วิภาวดี 17000 - 20000 บาท
รายละเอียดงาน - Oversee and supervise Q.C. staff's performances and operations for maximum efficiency - Control the ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว