ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Project

1-20 จาก 8701 ผลการ

บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ .. หน้าที่รับผิดชอบ 1. ด้านการบริหารบุคลากร 1.1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโ...
16 วันที่ผ่านมา

The Bangkok Residence 88 Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ- ประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานท...
2 วันที่ผ่านมา

chocoholicasia co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการประสานงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท- ติดต่อผู้รับเหมา , Supplier- ประสานงานกับ Maintenan...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 บาท
 ...ครั้งคราว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office, Ms.Project, Autocad มีความชำนาญด้านการประเมินราคา/คำนวณวัสดุหน้างา... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
 ...้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้ และหากสามารถใช้ Program MS Project,SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันส... 
3 วันที่ผ่านมา

Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการประสานงานโครงการต่างๆ ของบริษัท- ดูแลงานทางด้านเอกสาร การเคลียร์ ค่าใช้จ่าย ของโครงกา...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานโครงสร้าง สถาปัตย์- วางแผนงบประมาณก่อสร้าง- รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน- งานอื่นๆ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดภูเก็ต

 ...5 ปีขึ้นไป-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี-มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน-มี... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลบริษัทโกดังให้เช่า2. ติดต่อผู้เช่า ทำสัญญาเช่า3. ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคภายในบริษัท ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์ แวลลู(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ• บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ• ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้าM & E CONTRACTORออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ ...
4 วันที่ผ่านมา

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 35000 บาท
 ... telephone) with customer (TH/JP), vendors, and amongst project member to ensure that project runs smoothly- Create pro... 
5 วันที่ผ่านมา

Mahajak Development Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ AV ให้กับลูกค้า3.เข้าพบเพื่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...าเป็นพิเศษ-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project ได้ดี-สามารถปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของทางบริษัทฯได้... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดภูเก็ต

 ...(อาคารสูง)-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี-สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆของบ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงาน ติดตาม วางแผน ดำเนินการด้านเอกสารของโครงการ2.จัดเตรียม ข้อมูล กระบวนการ Update สรุป ก่อ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Support on special assigned projects to ensure of good corporate governance.- Facilitate and coor... 
12 วันที่ผ่านมา

CHERRY SERINA CO.,LTD.  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ทบทวนการออกแบบขั้นตอนการผลิตงานผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน2) ท...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  จังหวัดนครนายก

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านการบริหารบุคลากร 1.1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโครงการ 1.2 ดูแลให้กา...
2 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิด ความสอดคล้องด้านเวลา และงบปร...
2 วันที่ผ่านมา