จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน Project

1-20 จาก 1915 ผลการ

บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ Project Engineers : job description - Degree in Civil / Industr... 
23 วันที่ผ่านมา
Bombardier  -  กรุงเทพมหานคร
Project Engineer-TRCS-THBK01320955 Description Bombardier Transportation is the number one provider of rail solutio... 
6 วันที่ผ่านมา
Bombardier  -  กรุงเทพมหานคร
Project Administrator-TRCS-THBK01331591 Description Bombardier Transportation is the number one provider of rail so... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ....00 น. หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงาน Solution Project ที่ลูกค้าแจ้งมา - ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมตามความต้... 
9 วันที่ผ่านมา
E IT Computing Recruitment Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ommercial team, operation team for appropriate assigned project and service delivery. - Manage sub-contractor to deli... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอค่าเทน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้งคราว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office, Ms.Project, Autocad มีความชำนาญด้านการประเมินราคา/คำนวณวัสดุหน้... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารสูง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (MS Office, MS Project, Auto CAD) - มีทักษะในการบริหารโครงการและบริหารเวลาได้... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ หรือหน่วยงานราชการ 4. บริหารงาน Project Solar roof และมีทักษะการเจรจาต่อรอง ประสานงานกับผู้รับเ... 
20 วันที่ผ่านมา
United Nations  -  กรุงเทพมหานคร
Result of Servicea) Draft project plan for the Deployment of ISE Phase II for Wi-Fi and LAN users Posture Check b) ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  ระยอง 20000 - 50000 บาท
 ...่อย และแรงงานของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี 3. ใช้โปรแกรม Ms Project , Auto CAD ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ 1.ค่าน้ำมัน 2... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  นครศรีธรรมราช
 ...ีขึ้นไป -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี -มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -  สามารถใช้ MS.Office และ MS.Project ได้ -  สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้ สวัสดิการ ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nhance cooperate relations through customer service and project related . 2. Adhere and following up to production de... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
 ...างอาคาร -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project ได้ดี -สามารถปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของทางบริษัทฯ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ Design / นำเสนอ แบบเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนเครื่องจักร ตามท...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ -  สามารถใช้งาน MS Office, MS project, auto cad -  มียานพาหนะของตนเอง สวัสดิการ สิทธ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  บุรีรัมย์
 ...่ 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5. ใช้โปรแกรม Microsoft Project และสื่อสารทางอีเมล์ได้ 6. สามารถทำงานเป็นทีมและควบคุมด... 
3 วันที่ผ่านมา
IBM  -  กรุงเทพมหานคร
The Project Manager oversees the planning, implementation, and tracking of a specific short-term project which has a be... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดในโ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน ให้ได้ตามแผนงาน ตามร...
6 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ