จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Project

1-20 จาก 5025 ผลการ

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 55000 บาท
 ...จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถใช้ MS.Office และ MS.Project ได้- สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้หากสนใจ สามารถสม... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้าM & E CONTRACTORออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคารให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในให้ตรงกับความต้องการของลูกค้...
4 วันที่ผ่านมา

Seven Utilities and Power Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

 ...นด Spec ผลิตภัณฑ์- สนันสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคในการเสนอ Project- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า และผู้ที่สน... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน และควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนของงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 บาท
 ...ครั้งคราว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office, Ms.Project, Autocad มีความชำนาญด้านการประเมินราคา/คำนวณวัสดุหน้างา... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...(อาคารสูง)-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี-สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆของบ... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประส...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนควบคุมงานติดตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด2 ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายที่ได้รับ3 วางนโยบายระดับไ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...าเป็นพิเศษ-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project ได้ดี-สามารถปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของทางบริษัทฯได้... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 70000 บาท
 ...อาคารสูง- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (MS Office, MS Project, Auto CAD)- มีทักษะในการบริหารโครงการและบริหารเวลาได้เป... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง (งานอาคารสูง หรือ อาคารใต้ดิน)- จัดทำแผนปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบก...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งนำแผ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน- ศึกษารายละเอียด วัสดุ ตำแหน่งที่ตั้ง และ งบประมาณ- จ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้างภายในโครงการ -ประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ-บริหารโครงการด้านที...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โร...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  จังหวัดนครนายก

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านการบริหารบุคลากร 1.1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโครงการ 1.2 ดูแลให้กา...
17 วันที่ผ่านมา

Mahajak Development Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ AV ให้กับลูกค้า3.เข้าพบเพื่...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...5 ปีขึ้นไป-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี-มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน-มี... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิด ความสอดคล้องด้านเวลา และงบปร...
4 วันที่ผ่านมา