จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Project

1-20 จาก 4441 ผลการ

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนงาน หรือเคยทำโครงการเกี่ยวกับ Project IT2. ควบคุม ดูแล ประสานงานทีมงาน แผนกที่เกี่ยวข้องทั้งภ... 
3 วันที่ผ่านมา
Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจนกระทั่งงานแล้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการการทำงานของช่างในแผนกตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มประสิทธิภาพ2. ดูแลเครื่องมือ วัสดุ ในแผนก...
8 วันที่ผ่านมา
Sangchai Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานขายสินค้า อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มลูกค้า ประเภทผู้รับเหมา โครงการ อาค...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟอร์ไนน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายและประสานงานกับงานโครงการและสถาปนิ,มัณฑนากร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งระบบ VoIP ให้คำปรึกษาลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ...
2 วันที่ผ่านมา
สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและดำเนินการจัดการขายสินค้า ประเภทเซรามิค เช่นแจกัน จาน ชาม และสินค้าหัตถกรรม งานมือจากชาวบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานอย่างมีระบบ- จัดทำแผนกำลังคน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด- ตรวจสอบและต...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ organizer คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่น...
2 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  นนทบุรี
 ...ร2. ISO 9000 , 14000 , 18000ทักษะที่ต้องมี 1. Microsoft Project , Project Planning2. Problem Sloving สวัสดิการ ~ ประก... 
3 วันที่ผ่านมา
Priceza Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ับผิดชอบ Job DescriptionBe part of Priceza’s latest NEW PROJECT!We are looking for a bright and young mind to join our ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเท็ม เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เสนอราคาให้ลูกค้า - ออกแบบระบบขนถ่ายลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม ตามความต้องการของลูกค้าได้- ดูหน้าง...
2 วันที่ผ่านมา
INDIGY COMPANY LIMITED.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สบการณ์ 2-3 ปีทางด้านธุรกิจ Software หรือ 1 ปีในตำแหน่ง Project Coordinator หรือ Business analyst• มีประสบการณ์ในการวาง... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าเก่าและบริษัทและหาลูกค้าใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท- ดำเนินการทดสอบตัวอย่างสินค้า เพื่อหาจุดเด่นและจุด...
3 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดการเอกสาร รายงาน ข้อมูลโครงการ-รับผิดชอบการประสานงาน ติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชน-ดูแลการดำเนิน...
5 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานเอกสารทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อาคารสูง- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (MS Office, MS Project, Auto CAD)- มีทักษะในการบริหารโครงการและบริหารเวลาได้เป... 
10 วันที่ผ่านมา