จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Project

1-20 จาก 5110 ผลการ

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ถอดแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ-ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
 ...5 ปีขึ้นไป-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และ Auto CAD ได้ดี-มีภาวะผู้นำ มีความอดทนต่อแรงกดดัน-มี... 
2 วันที่ผ่านมา
Siam Multi Cons Co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานโครงการก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคารให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในให้ตรงกับความต้องการของลูกค้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  นครนายก
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านการบริหารบุคลากร 1.1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโครงการ 1.2 ดูแลให้กา...
6 วันที่ผ่านมา
NMC Property Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม บริหารโครงการก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท รามอินทราซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ม : 1. ช/ญ อายุ 27 ปีขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Project Manager ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2. จบปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอค่าเทน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ั้งคราว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office, Ms.Project, Autocad มีความชำนาญด้านการประเมินราคา/คำนวณวัสดุหน้า... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน และควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนของงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป...
1 วันที่ผ่านมา
บจก.แสงชัยมิเตอร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานด้านการออกแบบติดตั้งระบบตู้ Control -ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน-ออกแบบเขียนโปรแกรม PLC -...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : -สามารถใช้โปรแกรม Ms-Project, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี-มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถวางแผน บริหารจัดการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยสามารถควบคุมงบประมาณ และคุณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
 ...าเป็นพิเศษ-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project ได้ดี-สามารถปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของทางบริษัทฯได้... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.เอ็ม.โปรเจคท์ แมเนจเม้นต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) และประสานงานร่วมกับเจ้าของโครงการ โดยการต...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บำรุงรักษ์เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค และการควบคุมค่าใช้...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ- ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฮปป์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน และควบคุมงาน1.1 วางแผน และควบคุมงานให้สามารถติดตั้งได้ตามเป้าหมาย และคุณภาพตามมาตรฐานของล...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...achelor degree in related- Minimum 1 year experience in project management , solution or software development , service... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทค โฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานก่อสร้างอาคารสูงของโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอร์เดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานจัดการฝ่ายดูแลฯ / ฝ่ายภูมิทัศน์ ให้งานดำเนินไปตามเป้าหมายของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
7 วันที่ผ่านมา