จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Officer

1-20 จาก 7032 ผลการ

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Monitor and maintain office equipment, inventory supplies; orders replacement supplies as needed-... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารยอดขาย (PC&Department)- เปิดเอกสารใบเสร็จรับเงิน/รับเช็ค- ตรวจสอบเงินเ...
2 วันที่ผ่านมา
Mat Wealth Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพงานจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานออกแบบและจัดทำแบบสำหรับผลิตวัสดุที่ใช้ติดต่อปร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Monitor Order จากWebsiteประสานงาน การยืนยัน Stock กับแผนก Saleยืนยันการสั่งซื้อ และนัดรับกับบริษัทจ...
2 วันที่ผ่านมา
PERKIN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อต่างประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่มีการนำเข้าส่งออก คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร พร้อมส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด2. จัดทำสัญญาจ้างงาน เอกสารการบรรจุ เ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำรายละเอียดประเมินราคา- จัดทำ BOQ งาน- ตรวจสอบปริมาณวัสดุและSpecวัสดุ- จัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆเ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการวางแผนการตลาดในประเทศ ด้านการสร้างBranding กำหนด Concept วางแผนการทำPromotion และงานEvent ติด...
4 วันที่ผ่านมา
แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการตลาด และปฏิบัติตามแผนงาน-ควบคุมดูแลและนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย-ติด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำปี โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงลุก- หาแหล่งในการสรรหาบุคลากรที่เข้า...
2 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจข้อมูลการตลาดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่การออกแบบสอบถาม สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ วิเคราะห์ผล - รับเรื...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตำแหน่ง บัญชี ประสบการณ์ 2 ปี (อายุ 25 -30 ปี) เพศหญิง1. ออกใบแจ้งหนี้2. ออกใบเสร็จ3. ออกใบกำกับภ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อและประสานงานภายนอกบริษัทกับ Provider ต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงบริการและค่าใช้จ่าย รวมถึงการเรี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอค่าเทน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฎิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย2.จัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์3.สนับส...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพร็ซทีจ กรุ๊ป (2015) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อทำงานใน ศูนย์ความงาม และ สถาบันสอนความงาม สไตล์เกาหลี ซึ่งเปิดสอน ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage monthly closing process for the company covering P&L and balance sheet, bank reconciliatio...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประมาณการเกี่ยวกับค่าวัสดุและค่าแรงงาน , จัดทำ BOQ , ฺBudget & Cost Control คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สามารถต่อรองราคา2. ออกใบสั่งซื้อ3. จัดเก็บเอกสาร4. สรรหาสินค้าและบริการ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการตลาด คิดกำหนดกลยุทธ์ คิดโปรโมชั่น สำรวจวิเคราะห์การตลาด กระตุ้นยอดขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลทราเวล เซนเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่...
2 วันที่ผ่านมา