จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Officer

1-20 จาก 1651 ผลการ

บริษัท ดี-ทเวนตี้โฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Present new product or training product with partner or PC. นำเสนอสินค้า หรือ สามารถเทรนสิ...
2 วันที่ผ่านมา
RGF  -  กรุงเทพมหานคร
Job Detail About this Job Job Highlight Ø    An opportunity to work in a big company that has many group compan...
3 วันที่ผ่านมา
Bangkok Insurance Public Co., Ltd. (BKI)  -  กรุงเทพมหานคร
Job skills required: Finance Job skills preferred: Management, English, Negotiation, Thai, Analytical Thinking, As...
4 วันที่ผ่านมา
อัทโมสท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้าโดยจะต้องยืนยันการจองทางจดหมายหรือเมลล์หรือแฟ็คอย่างใ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับโครงการต่างๆ ในการติดตามงานได้ - ประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างตามแบบได้ - สรุปแบบก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้า และองค์กรอื่นๆ - จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดประจำปี และจัดทำงบปร...
3 วันที่ผ่านมา
Provisur Technologies  -  กรุงเทพมหานคร
Description OFFICE ADMINISTRATOR POSITION SUMMARY/ PURPOSE Ensure that the day-to-day office activities includin... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดปริมาณงาน เพิ่ม - ลด ของโครงการ เตรียมเอกสารเสนอผู้ควบคุมงานและเจ้าของโครงการได้ จัดเตร...
4 วันที่ผ่านมา
Excel Transport International Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...eferred: Finance, Excel & Data Entry, English, Microsoft Office, Analytical Thinking, Budgeting, Taxation, Good Communic... 
8 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Receive all calls and e-mails on incidents problem and IT service request from end user. I...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Check ของ เข้า-ออก ทำ Report ประจำเดือน ส่งของตามสาขา คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ ส...
4 วันที่ผ่านมา
Playlab  -  กรุงเทพมหานคร
 ... forward to the next level. The Role The Accounting Officer is responsible for the day to day administration duties... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิส มาม่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลระบบ POS หน้าร้าน และมีความรู้ทางด้าน POS และ Database Management 2. สามารถทำ BOM / ผูก...
12 วันที่ผ่านมา
Marriott International  -  กรุงเทพมหานคร
Description Marriott International portfolio of brands includes both JW Marriott and Marriott Hotels. Marriott Ho...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น จัดทำข้อมูล/บันทึกข้อมูลทางบัญชี memo และประกาศต่าง ๆ เป็นต้น - จัด...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ: • เป็นผู้นำทีมบริหารงาน SEM และ Analytics ของบริษัท • ดำเนินการกิจกรรมการต...
11 วันที่ผ่านมา
Watford Control (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...g Job skills preferred: Excel & Data Entry, Microsoft Office, Teamwork, Analytical Thinking, Work Well Under Pressure... 
13 วันที่ผ่านมา
Pranda Jewelry Public Co.  -  กรุงเทพมหานคร
Training Officer 1 position หน้าที่ความรับผิดชอบ #จัดทำและร่วมทำหลักสูตร OJT เช่น ~จัดทำคู่มือการสอนงาน ร่วมกั...
11 วันที่ผ่านมา
RGF  -  กรุงเทพมหานคร
Job Detail About this Job Job Highlight Ø    An opportunity to grow with the company due to business expansion ...
3 วันที่ผ่านมา