จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Officer

1-20 จาก 5605 ผลการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน - ดูแลการให้บริการข้อมูลสินค้าด้านคอนกรีตผสมเสร็จ- รับสายการสั่งสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage monthly closing process for the company covering P&L and balance sheet, bank reconciliatio...
2 วันที่ผ่านมา
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ค้นหาข้อมูลของผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆตามเว็บไซด์หรือจากอีเมล์ของบริษัทฯ-นัดหมายผู้สมัครให้เข้ามา...
2 วันที่ผ่านมา
EASY & SAVE CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการตลาด อัพเดต เว็ปไซด์ ไลน์ เฟสบุ๊ค คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตลาด และคิดโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขาย2.สนับสนุน และร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...for payment. Manages the golf course maintenance shop's office supply inventory. Compiles, composes, types and files c... 
2 วันที่ผ่านมา
มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและชื่อขององค์กรของผู้มาติดต่อ แ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3ป...
5 วันที่ผ่านมา
สเปซบาร์ออนไลน์จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน- จัดคิวงานทุกโปรเจ็กในสตูดิโอ และคิวงานส่วนตัวของหัวหน้างาน- จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย วางบิล...
2 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Production Cost และรายงานประกอบ2. ดูแล ตรวจเช็ค Inventory3. ดูแลสินทรัพย์ที่โรงงาน4. ดูแลก...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนเนอรี่ ลีฟวิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี สามารถทำบัญชีเบื้องต้นได้ ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี ( Express ) ส...
2 วันที่ผ่านมา
Electronics Data Source & Supply Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ2. รับผิดชอบงานจัดฝึกอบรม3. รับผิดชอบงานกิจกรรมสัมมนา และ...
2 วันที่ผ่านมา
Kase Shipping (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานด้านบุคคล- จัดทำรายงานและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน- จัดทำรายงานการรับสมัคร แ...
2 วันที่ผ่านมา
Creative Test @ JoBBKK  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การทดสอบ เป็นกระบวนการทดลองใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีแนวทาง โดยใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถระบุห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ: • เป็นผู้นำทีมบริหารงาน SEM และ Analytics ของบริษัท• ดำเนินการกิจกรรมการตลาดทางอินเต...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียอันนา จิวเวลเลอรี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Manage assigned customer accounts and to generate new business from potential and new customers- ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเอกสาร / รายงานต่างๆติดต่อ สาขา / หน่วยงานราชการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
3 วันที่ผ่านมา