เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Admin) : เครือ ช.เอราวัณ

 ...ี # กล้าแสดงออก หากมีความสามารถด้านการพูดพิธีกรหรือเป็น MC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ # สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่... 

บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ

นครปฐม
หนึ่งเดือนที่แล้ว