งาน Homepro หาดใหญ่

638 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ด่วน ! เปิดรับสมัครพนักงาน Sharp Thai ประจำ HomePro จันทบุรี ( รายได้เฉลี่ย 15,000+ บาท/เดือน )

คุณสมบัติผู้สมัคร # ทุกเพศ อายุระหว่าง 18 - 35 ปีบริบูรณ์ # วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป # บุคลิกภาพดี มีทัศนคติท...
เมืองจันทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

Project Manager (คลังสินค้า) ประจำ หาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง # อายุไม่เกิน 40 ปี # มีประสบการณ...
หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยในห้องแล็บ ปฏิบัติงานที่ LAB หาดใหญ่ (ม.6 - ปวส.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยเตรียมตัวอย่าง2. ช่วยเตรียมอุปกรณ์3. และช่วยงานอื่นๆในห้องแล็บ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา...

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสงขลา
2 วันที่ผ่านมา

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขายสี เเบรนด์ Nippon Paint ประจำ ZONE หาดใหญ่ สงขลา (รายได้รวม 25,000ขึ้นไป )

คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 38 ปี #- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป #- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน และมีความ...
หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายsidelineหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศหญิง อายุ 25-40 ปี #- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง, หากจบปวส. ต้องมีประสบการณ...
จังหวัดสงขลา
2 วันที่ผ่านมา

Sales Representative/ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้าง/จ.หาดใหญ่-จ.สตูล

คุณสมบัติผู้สมัคร # สัญชาติไทย อายุ 25- 36 ปี # วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป # มีประสบการณ์ด้านการขาย แบบออกนอกสถานที...
จังหวัดน่าน
1 วันที่ผ่านมา

Chemist - นักเคมี ปฏิบัติงานที่ LAB หาดใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้าส่งเข้ามา2. เป็นพวกสินค้าการเกษตรและสินค้าประเภท antibiotic ค...

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสงขลา
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานผลิต เพศชาย (หาดใหญ่)

คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป # มีความเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบ # มีความกระตือ รือร้น มีความรับผิดชอบ ...
หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานหน้าร้านประจำ TG เซ็นทรัลเฟส-หาดใหญ่

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย- ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ- ช่วยจ...

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

จังหวัดสงขลา
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาล (หาดใหญ่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษ...

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี...

จังหวัดสงขลา
20 วันที่ผ่านมา

พนักงาน ร้านเกมส์ สาขา E SPORT หาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร # มีคุณสมบัตร รับผิดชอบงาน # มี ความซื่อสัตย์ สุจรติ และ ไม่คดโกงใคร # ทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย...
คลองหอยโข่ง
1 วันที่ผ่านมา

PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก แบรนด์ Tefal ประจำ Big C หาดใหญ่ ด่วนมาก ( ติดต่อพี่เอก 065-5091034 )

10000 บาท

รายละเอียดงาน : 1.เชียร์ขายสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 2.ดูแลพื้นที่ขาย บริการลูกค้า 3.เช็คสต๊อกสินค้า คุณส...

IFS Support Services Co.,Ltd.

จังหวัดสงขลา
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานจัดเตรียมตัวอย่าง (ประจำโรงงานไม้ทุ่งลุง หาดใหญ่)

หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดเตรียมตัวอย่างและแคตตาล๊อคให้ทันตามที่ฝ่ายการตลาดร้องขอ• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั...

Manpower Thailand

จังหวัดสงขลา
4 วันที่ผ่านมา

Admin-ธุรการ N Health หาดใหญ่

 ...มัครงานมาค่ะ N Health เลขที่ 69 ซ.15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel.074-365-480 Email: nhpath... 

N Health สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

หาดใหญ่
6 วันที่ผ่านมา

รับสมัคร CE Field Team –Samsung (ACS เครื่องปรับอากศ) เขตพื้นที่ดูแล (หาดใหญ่ ) ดูแลร้าน Dealer ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า****รายได้รวม...

คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี #2.วุฒิปริญญาตรีเท่านั้น #3.มีภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่ม และทักษะที...
หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

Microbiologist(นักจุลชีววิทยา) - ประจำสาขา หาดใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจตัวอย่างสินค้าตามหลักการทางจุลชีววิทยา2. จัดทำรายงานผลการทดลอง3. ตอบคำถาม ติดต่อ ประสานงา...

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสงขลา
2 วันที่ผ่านมา