งาน Erp เมืองภูเก็ต

1-1 จาก 1 ผลการ

บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด  -  รัษฎา
 ...ะสนับสนุน CFO ในเรื่องของการประสานงานด้าน Program CRM และ ERP ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมของบริษัทฯ... 
4 วันที่ผ่านมา