งาน Erp เมืองภูเก็ต

1-2 จาก 2 ผลการ

บริษัท ละติจูด 1 มาริไทม์ จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

 ...- Review quality of purchased products - Enter orders in ERP system - Enter order details (e.g. vendors, quantities, ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ละติจูด 1 มาริไทม์ จำกัด  -  เมืองภูเก็ต

 ...o document transactions • Experience in working in bigger ERP systems, Navision SAP etc • Proven working experience as... 
4 วันที่ผ่านมา