จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Editor

1-20 จาก 48 ผลการ

PropertyGuru  -  กรุงเทพมหานคร
Job description The role: DDproperty is looking for an Editor to create and edit features, news and lifestyle articles... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาริโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Content คุณณภาพ เพื่อใช้ในการนำเสนอบนสื่อ Online (เช่น Social media , Official webs...
10 วันที่ผ่านมา
Iflix  -  กรุงเทพมหานคร
 ...matches the huge ambition of the company. As a Subtitle Editor, you will edit and correct subtitle translations from ma... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการรีไรท์ข่าว และบทความ - มีประสบการณ์ ความรู้ความสนใจเกี่ยวกับ ผู้หญิง,แฟชั่น,คว...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตัดต่อคลิปวีดีโอ รายการ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งภาพ เสียง เอ็ฟเฟ็กต่างๆ และส่งครบตามกำหน...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ HTML Editor ออกแบบ, เขียน Template หรือขึ้นโครงเว็บไซต์แก้ไขการแสดงผลของเว็บไซต์ให้ถูกต้องทุก... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำนิตยาสารของบริษัท - เขียนคอลัมน์ แก้ไขงานต่างๆที่ส่งมา - Edit แก้ไข ปรับแต่งถ้อยคำให้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดหมวดหมู่ประเภทสินค้าต่างๆ • เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหน้าเว๊บไซด์ เช่น บล็อก และร...
3 วันที่ผ่านมา
Amarin Printing and Publishing PCL  -  กรุงเทพมหานคร
Job skills required: Adobe Photoshop, Final Cut Pro Job skills preferred: Teamwork, Analytical Thinking, Energetic...
6 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หาข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตหรือแปล และจากการศึกษาวิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อจัดทำบทความหรือเนื...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรู้ ความสนใจเรื่องการเงิน, เศรษฐกิจ 2. มีประสบการณ์การทำเนื้อหาด้านนี้มาก่อน จะพิจารณ...
16 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Group กลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบการศึกษา ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาใดก็ได้ -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (เขียน, อ่าน) -...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและบริหารเนื้อหา Kapook Men - รับผิดชอบในการรีไวท์ข่าว และบทความ - มีประสบการณ์ ความรู...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเข้าชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมืศาสตร์ 2.นำเข้าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.สำรวจภาคสนาม 4.งา...
3 วันที่ผ่านมา
Agoda Services Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
Content Editor – Photo – Bangkok, Thailand How would you like to be part of an international team which builds the con... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Promote ทุกแบรนด์ของเดอร์มาลิงค์ - เขียนรีวิว บลอค คอนเทนต์ เว็บบอร์ดต่างๆ เขียนบทความ - ปร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
แพนโนมีน่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบ, เขียน Template หรือขึ้นโครงเว็บไซต์ • แก้ไขการแสดงผลของเว็บไซต์ให้ถูกต้องตาม Requirem...
16 วันที่ผ่านมา
Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ : จัดทำสื่อการสอน ตัดต่อภาพและวิดีโอ คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติ ตัดต่อว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ไลน์และเวดดิ้งแพลนเนอร์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Content Editor ดังนี้1.เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2.การศึกษาปริ... 
5 วันที่ผ่านมา
123