จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Design

1-20 จาก 1266 ผลการ

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ สื่อต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ให้เหมาะกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลู...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ Website โปรเจคต่างๆ ของบริษัทและของลูกค้าตาม Concept และความต้องการของลูกค้า 2. รั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ/ออกแบบ/ตรวจแบบตกแต่งภายใน ของร้านค้า/พื้นที่ส่วนกลางโครงการศูนย์แฟชั่น คุณสมบัติเพิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊ก ซิลเวอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถ่ายรูป ตัดต่อรีทัช รูปภาพเครื่องประดับ (ไม่มีประสบการณ์เรื่องถ่ายรูป ไม่เป็นไร เรียนรู้ด้วยกั...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ระบบระบายน้ำฝน ตามโครงการที่รับผิดชอบ - ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความชำนาญในการใช้ Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator 2. มีความชำนาญในการใช้ 3D MO...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเคเค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ ศึกษาวัตถุดิบ ที่นำมาออกแบบสิ่งทอ ลายผ้า และเนื้อวัสดุ เพื่อตัดเย็บ และวิธีการตัดเย็...
22 วันที่ผ่านมา
โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างแลยะพัฒนาระบบ Website บริษัท,ทำการตลาดผ่าน Website และเขียน Contents ไดั้ดี คุณสมบัติเพิ...
11 วันที่ผ่านมา
บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์, ดราฟแบบ ประสานงานก่อสร้างหน้างาน วัดพื้นที่ ,เคลียร์แ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบ กระเป๋า และ เสื้อผ้า ให้กับทางบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ป...
4 วันที่ผ่านมา
Drivemate Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
We’re looking for UI/UX designer to help us create a beautiful and good experience platform for 1st peer-to-peer car ren... 
12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท pnv โลจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบกราฟฟิก ดูแลเว็บไซด์ขององค์กร (e-commerce) ผลิตสื่อขององค์กร จัดทำอุปกรณ์ การเรียนรู...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการตลาด การเขียน Copy Writer สำหรับสื่อโฆษณา Packing และ Update ข้อมูลเนื้อหาใ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คิดและออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆ ในบริษัท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 2. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Il...
6 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองชลบุรี 20000 - 40000 บาท
*Responsible for designing electrical for facility of manufacturing *Research and Development about robots for manufa... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสายงานฝ่ายที่ฝึกและด้านต่างๆของสำนักงาน ดำเงินการเกี่ยวกับเอกสารงานของต...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปกรรมศาสตร์ / นิเทศศิลป์ -ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทุกชนิด ...
2 วันที่ผ่านมา
Tickled Media  -  ประเทศไทย
Title Graphic Designer Categories LocationThailand Who We AreAt Tickled Media: Our team of talented consultants, desi... 
สมัคร Jooble 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท แฟททู จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบฉากเวที ออกแบบบูธ ออกแบบงานอีเว้นท์ ออกแบบนิทรรศการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฟททู จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถออกแบบบูธ ออกแบบร้านค้า ออกแบบพรอพ มอกอัพ พร้อมนำเสนอ I-dea ที่ไม่ซ้ำแบบใครได้ ...
4 วันที่ผ่านมา