จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Customer services

1-20 จาก 2863 ผลการ

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อ...
6 วันที่ผ่านมา
A&G INTERNATIONAL CARGO (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการจัดทำ INVOICE , PACKING LIST , ใบ BOOKING และ SHIPPING PARTICULAR - ติดต่อให้บ...
4 วันที่ผ่านมา
RGF  -  เมืองสมุทรปราการ
 ...als and finished goods to customers. Ø    Coordinating with ...  ...anies to ensure clearance service are conducted accurately ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยของโครงการที่ตนเองรักผิดชอบตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับการสั่งซื้อจาก พนักงานขาย - จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - ประสานงานกับจัดส่ง เพื่อส่งขอ...
9 วันที่ผ่านมา
GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับ Booking 2.ติดต่อประสาน 3.ติดต่อ Agent ต่างประเทศ 4.ออกเอกสารประกอบการขนส่ง 5.บันทึ...
11 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับผู้ป่วยและให้ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยผู้มารับบริการ ด้วยความเต็มใจ และบริการที่เป็นเลิศ คุ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ดเฮจ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดูแลลูกค้า ประสานงานภายในบริษัทและลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถสื่อสารภาษาอัง...
16 วันที่ผ่านมา
RGF  -  กรุงเทพมหานคร
 ...roviding assistance and advice to customers using organization’s products or services ~Communicating courteously with ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำเอกสารขาเข้า/ขาออกทั้งทางsea+air (Booking confirm/SI/B/L) -วางบิลลูกค้า -ติดต่อจองเรือสิ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...หน้าที่ความรับผิดชอบ • Take care of dental and skin services to clients both in Thailand and overseas • Any other ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิตี้ เอเย่นซี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทลูกค้าและบริษัทเรือ - ตรวจเอกสารขาออก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
16 วันที่ผ่านมา
Toll Logistics(Thailand) Co., Ltd.  -  บางเสาธง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงาน รับข้อร้องเรียน และตอบสนองลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องในด้านการขนส่งสินค้า. 2. สื่อสาร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของโครงการในการให้บริการแนะนำ และตอบข้อซักถามของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริกา...
20 วันที่ผ่านมา
RGF  -  กรุงเทพมหานคร
 ...n Document Processing and customer regarding all shipment de...  ...ordance with the Customer Service Policy standards  Solve... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบทางโทรศัพท์ 2.อบรมการใช้งานระบบกับลูกค้าในกรุงเทพฯและ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าที่มา Audit ติดต่อลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิก...
11 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรุ้ด้านงานคอมพิวเตอร์ อีเล็คทรอนิคส์และงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คุณสมบ...
17 วันที่ผ่านมา
RGF  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Responsibility: (Work Outline) :In charge ofSales, Customer Service and Procurement Sectionof the Company. -         S... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานการนำเข้าและส่งออก ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานในแผนก ติดต่อประสานงาน และแก้ไขป...
12 วันที่ผ่านมา