จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Customer services

1-20 จาก 9148 ผลการ

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าที่มา Audit ติดต่อลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ - รับข้อร้องเรียนของลูกค้า นำมาประชุมร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อหาแนวทา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับการสั่งซื้อจาก พนักงานขาย- จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า- ประสานงานกับจัดส่ง เพื่อส่งของให้ลูกค้...
2 วันที่ผ่านมา
A&G INTERNATIONAL CARGO (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการจัดทำ INVOICE , PACKING LIST , ใบ BOOKING และ SHIPPING PARTICULAR - ติดต่อให้บริการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบทางโทรศัพท์2.อบรมการใช้งานระบบกับลูกค้าในกรุงเทพฯและต่างจ...
5 วันที่ผ่านมา
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ปร...
4 วันที่ผ่านมา
GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับ Booking2.ติดต่อประสาน3.ติดต่อ Agent ต่างประเทศ4.ออกเอกสารประกอบการขนส่ง 5.บันทึกข้อมูลต่างๆ ล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาสท์แทร็ค เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nbound calls.- Greeting and taking care walk-in customers to the service center.- Providing and giving information to cu... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของโครงการในการให้บริการแนะนำ และตอบข้อซักถามของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในโ...
2 วันที่ผ่านมา
NGG Timepieces Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รองรับลูกค้าหน้า Show Room2. ให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ3. รับเรื่องร้องเ...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทโอ จี เอ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสินค้าและบริการ2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อร...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Managing incoming calls and customer service inquiries- Generating sales leads that develop into ...
2 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรุ้ด้านงานคอมพิวเตอร์ อีเล็คทรอนิคส์และงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คุณสมบัติ เ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการทีม- จัดทำ Report ต่างๆ- ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ - รับเรื่อง แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้...
16 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับสายให้คำปรึกษาเกี่ยวการบริการ ทั้งชาวไทย และต่างชาติ2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิเชียร ไดนามิคอินดัสตรี จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งาน Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและช่วยSupport พนักงานข...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชุน บ็อก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานบริการหลังการขาย-จัดทำใบเสนอราคา-เก็บข้อมูล ออกJOB สรุปรายงาน-และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรมข้อมูลที่จะใช้ในการเข้าพบลูกค้า พูดคุย นำเสนอ สาธิต และตอบคำถามสนับสนุนการขายและปิดการขายจัดเต...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลความเรียบร้อยของโครงการที่ตนเองรักผิดชอบตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด-ต...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มียอดการสั่งซื้องานบริการอย่างต่อเนื่อง- นำเสนองานบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นอ...
2 วันที่ผ่านมา