จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Creative

1-20 จาก 493 ผลการ

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการตลาด การเขียน Copy Writer สำหรับสื่อโฆษณา Packing และ Update ข้อมูลเนื้อหาใ...
4 วันที่ผ่านมา
Teach For Thailand Foundation  -  กรุงเทพมหานคร
 ... For Thailand brand through visual graphic design The Creative Designer is someone that can create high-touch experien... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย...
16 วันที่ผ่านมา
Major Cineplex Group Plc.  -  กรุงเทพมหานคร
**คิดสร้างสรรค์แคมเปญ** **กิจกรรม** **โปรโมชั่น สนับสนุนการขาย และอัพเดทข้อมูลภาพยนตร์** Faculties preferred: Commun...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด ( สำนักข่าว ที - นิวส์ จำกัด)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์ - เขียนสคริปรายการ - ดูแลการผลิตรายการ คุณสมบัติเพิ่มเติม - ม...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Presentation / Concept ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า - คิดรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากห...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้นำ Creative Team ในการร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ (Project Team) ในการร่วมรับฟังรายละเอ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยนครโอสถ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความคิสร้างสรรค์ ที่สามารถผลิตรายการให้สอดคล้องกับแผนการตลาด และสอดกล้องกับสินค้า เพื่อตอบโจท...
20 วันที่ผ่านมา
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. ออกแบบสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ เช่น Brochure, Roll-up, Poster, Website ...
2 วันที่ผ่านมา
Mushroom Television Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดและสร้างสรรค์ ดูแลรูปแบบรายการทุกขั้นตอนให้น่าสนใจและให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย - Present งาน...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัทเอชบีดี คอนเน็คท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงาน Artwork เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ Online - คิด Copy ของCampaignต่างๆ ดึ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Qualifications: - Graphic Design Skills, Layout Skills, Creative Services, Customer Focus, Creativity, Flexibility, Atte... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที-เรค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์ในตำแหน่งครีเอทีฟรายการโทรทัศน์หรืองาน EVENT 2 ปีขึ้นไป 2.ความสามารถในการคิดและส...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์โบราณคดี บริหารงานพิพิธภ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอทออกาไนเซอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ความสามารถ : มีความคิดสร้างสรรค์ และเก่ง...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำกับดูแล ดำเนินงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่...
16 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและ จัดวางแนวความคิดในการออกแบบงาน Events และกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ง...
16 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Group กลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิด สร้างสรรคการจัดงาน จัดทำ Proposal คุมงาน Event เขียนบท ควบคุมการผลิตงาน คุณสมบัติเ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิด Concept.และสร้างสรรค์งานเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมางการตลาด Presentงานและนำเสนองานต่อลูก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว