ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Creative

1-20 จาก 2618 ผลการ

โซลล์ลีฟวิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตัดต่อ VDO ทำ PRESENTATION2. ทำ SCOOP ได้3. ทำ GRAPHIC DESIGN4. มีความรับผิดชอบ5. ส่งมอบงานตรงตา...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม เอ็น พี ซิวิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานกับบริษัท ในเครือ Inner Group บริษัท มัลติมีเดีย แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แก้วนวรัฐ 1999 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถเขียนและออกแบบแผนทางการตลาดให้องค์กรได้ -คิดข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์-ดูแลSocial network ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบและจัดทำ Motion graphic และ VDO โฆษณำ ในกำรนำเสนองำนลูกค้ำให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น คุณสมบั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท 35 ลายน์ อินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง3.ต้องมีประสบการณ์ คิดรูปแบบการ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ o ติดตามประเมินผลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สภาพการตลาด และผลิตภัณฑ์o ทำการวิจัย เพื่อพร้อม...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ add new products online หน้าเพจ, Line @, (เพจทั้งหมดขององค์กร)ตัดต่อภาพ videoทำ content ลง facebook...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18500 - 26000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบและตกแต่งหน้าร้านShop เคาน์เตอร์สินค้า การจัดวาง และจัดสินค้าภายในร้านให้ดูสวยงาม ดึงดูดลูกค้...
8 วันที่ผ่านมา

โรฟีก้า (ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอไอเดียและออกเเบบงานกราฟฟิค ในงานสื่อโฆษณาต่างๆ- ร่วมเเสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ เพื่อพั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ณรวีการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบ Motion Infographic , Motion Bandner , Title , Key Scene - ออกแบบงานศิลป์ สามารถจัดวางตำแหน...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการวางแผน/ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท - จัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการต...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีมุมมองแปลกใหม่ มีความคิดแบบสร้างสรรค์ รู้จักการนำเสนอคอนเท้นท์ได้ดี- มีทักษะในการทำงานด้านสื่อ ...
19 วันที่ผ่านมา

Mushroom Group Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดและสร้างสรรค์ ดูแลรูปแบบรายการทุกขั้นตอนให้น่าสนใจและให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย - Present งาน/ Res...
18 วันที่ผ่านมา

Medica VIVA  -  จังหวัดกาญจนบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์- วิเคราะห์ตลาดเครื่องสำอางและอาหารเสริมโดยรวม...
2 วันที่ผ่านมา

Mono Group  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สร้างสรรค์แผนงานโฆษณา รวมถึงโปรเจคสำคัญต่างๆ- ส่งเสริมการตลาดทั้งธุรกิจในรูปแบบOnlineและOffline- ...
19 วันที่ผ่านมา

Pan Pho Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบคอนเซป Ad โฆษณาเฟสบุ๊ค Instagram และอื่นๆใช้โปรแกรม PS/AI/AE/PR และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องก...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ทั้งบทความ วิดีโอ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม• ออกแบบพรีเซนต์เทชัน และ...
4 วันที่ผ่านมา

DeeQuick  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถ่ายภาพสินค้า- ตกแต่งภาพโฆษณา คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการตลาด ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย- อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สร้างสรรค์งานออกแบบทุกรูปแบบได้ดี รวมไปถึงถึงสื่อโฆษณาต่างๆ ภายใต้ไอเดียที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ลูก...
24 วันที่ผ่านมา