ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน Amala Grand Bleu Resort

1-3 จาก 3 ผลการ

Amala Grand Bleu Resort  -  กมลา

ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี คุณสมบัติ -มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยที่ดี -มีใจรักบริการ -ขยัน และอดทน -มีความรับผิด...
7 วันที่ผ่านมา

Amala Grand Bleu Resort  -  กมลา

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี -สามารถทำงานเป็นกะได้ -มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค...
19 วันที่ผ่านมา

Amala Grand Bleu Resort  -  กะทู้

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยที่ดี -มีใจรักบริการ -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ -สามารถเข้างานเ...
7 วันที่ผ่านมา