ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ (โรงแรม)

รายละเอียดงาน งานอาคารและสถานที่ - ดูแลงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคของโรงแรมทั้งระบบ ไฟฟ้า, ประปา, แอร์ เป็นต้น - ดูแล...

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

สิชล
3 วันที่ผ่านมา

แม่บ้าน(โรงแรม)

รายละเอียดงาน -ทำความสะอาดหน้า lobby และ floor -เช็ค Amenity ใส่ตะกร้าและเตรียมพร้อมเรื่องน้ำและผ้าต่างๆ -เดินตาม...

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

สิชล
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการทั่วไป (โรงแรม)

รายละเอียดงาน งานบริหาร - วางแผนการดำเนินงาน (Planning) ของทุกฝ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว - ตรวจสอบควบ...

บริษัท เคเคเอสซี จำกัด

สิชล
3 วันที่ผ่านมา