ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน โรงแรมกะรนพริ้นเซส

1-18 จาก 18 ผลการ

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง/เพศชาย - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีใจรักงานบริการ - มีมนุษย...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ - เพศชาย/เพศหญิง - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง - มีความรู้ด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นที...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง/เพศชาย - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - มีความร...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง/เพศชาย - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีใจรักงานบริการ - มีบุคลิ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี - มีใจรักงานบริก...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย/เพศหญิง - มีประสบการณ์ในสายครัวโรงแรมหรือร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี - มีค...
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง/เพศชาย - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐา...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง/เพศชาย - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐา...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย/เพศหญิง - มีประสบการณ์ในสายครัวโรงแรมหรือร้านอาหารอย่างน้อย 1 ปี - มีค...
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ - เพศชาย (ต่างด้าว) - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ - สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ - ...
16 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศชาย/เพศหญิง - มีประสบการณ์ในสายครัวโรงแรมหรือร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี - มีค...
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรมกะรนพริ้นเซส  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย...
1 วันที่ผ่านมา