งาน โฟร์แมน-เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดเชียงใหม่

46 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ผู้ควบคุมงาน / โฟร์แมน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน- ควบคุมหน้างานการก่อสร้าง และตรวจสอบ ติดตามการทำงานให้เป็...

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด

หนองหอย, ภาคเหนือ
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

ลักษณะงาน งานก่อสร้างควบคุมงานประจำหน้าไซค์ สวัสดิการ ประกันสังคม,วันหยุดตามประเพณี, วันลาตามกฎหมาย คุณสมบัติผู้ส...

บริษัท พูลมาร์ท (ล้านนา) จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โฟร์แมน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและติดตามงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ...

ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
3 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน คุมงาน

ลักษณะงาน -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม-ดาเนิน...

บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
26 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน,ควบคุมงานสร้างบ้าน

8001 - 10000 บาท

ลักษณะงาน - วางแผนงาน ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้าน- ประสานงานและแก้ไขปัญหาหน้างานที่รับผิดชอบ- ตรวจเช็คปริมาณงาน เบิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองใบการช่าง

จังหวัดเชียงใหม่
9 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

10000 บาท

หน้าที่/ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและระยะเวลาตามแผนงาน- ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพง...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หางดง
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

ลักษณะงาน 1. ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน2. ตรวจสอบ/แก้ปัญหาตามหน้างาน3. ประสานงานเรื่องการก่อสร้าง...

บริษัท มาลาดา จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
6 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

10001 บาท

ลักษณะงาน 1. ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ2. ประเมินวัสดุ อุปกรณ์หน้างานให้สมดุลกับงานก่อสร้าง3. ประสานงานก...

หจก.เบญจมาศโฮม

จังหวัดเชียงใหม่
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โฟร์แมน

10001 บาท

ลักษณะงาน - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด- ตรวจเช็คงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ- ประสานงานระหว่างวิศวกรแ...

ภาคินปกรณ์ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โฟร์แมน

ลักษณะงาน 1. วางแผนควบคุมงานก่อสร้างสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามกำหนด2. ควบคุมดูแลวางแผนการใช้วัสดุในการก่อสร้างสระว่ายน้ำ...

บริษัท สยามพูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
13 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

10001 บาท

ลักษณะงาน โฟร์แมน **จำนวนมาก**1.ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ 2.สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ 3.สามารถ... 

บริษัทดามพหัสดินทร์

จังหวัดเชียงใหม่
10 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน3.ประสานงานเ...

บริษัท มาลาดา จำกัด

สุเทพ
1 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

10001 บาท

ลักษณะงาน * ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับ...

บริษัท ริชชี่ ริช แลนด์ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
26 วันที่ผ่านมา

พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน

10001 บาท

ลักษณะงาน 1. สามารถควบคุมงานก่อสร้างตามแบบและสั่งซื้อวัสดุมายังหน้างานได้2. สามารถคำนวณวัสดุจากแบบได้3. บริหารจัดกา...

บริษัท เอเชีย เฮ้าส์เวิร์ค โซลูชั่น

จังหวัดเชียงใหม่
24 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

ลักษณะงาน ควบคุมงานก่อสร้าง คอนโด ที่พักอาศัย ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สวัสดิการ ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่2020

จังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โฟร์แมน

10001 บาท

ลักษณะงาน 1.ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและถูกต้องตามมาตรฐาน2.ตรวจสอบแบบและแก้ไขปัญหาตามหน้างาน3.ติดตามการทำงา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยรุ่งเรือง

จังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน

ลักษณะงาน 1. ควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ในการสร้างบ้านได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงา...

บริษัท เค เค คอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
22 วันที่ผ่านมา

ตรวจรับสินค้า

8001 - 10000 บาท

 ...รบวงจรปูน-เหล็ก-กระเบื้อง-สุขภัณฑ์-สี-เครื่องมือช่าง-เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรบนถนนวงแหว... 

บริษัทโฮมมอลล์จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
26 วันที่ผ่านมา

พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง(โฟร์แมน)

ลักษณะงาน - ควบคุมงานก่อสร้างและสถาปัตย์ สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย 25 ถึง 35 ปี วุฒิการศึก...

อาร์พีเอส คอนสตรัชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
29 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน

ลักษณะงาน 1.ควบคุมงาน, ควบคุมความถูกต้องของงาน, ออกดูงานก่อสร้างแต่ละไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย2.ศึกษาแบบ, เคลียร์แบบกั...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงค์ทิพย์ เซอร์วิส

จังหวัดเชียงใหม่
15 วันที่ผ่านมา