จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน โปรแกรม โยธา

1-20 จาก 1079 ผลการ

บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้กับลูกค้า2. จัดเตรียมเอกสารคู่มือการใช้งาน3. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม S...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเครื่องประดับโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros/Jewelry Cad คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 3...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบโครงสร้างภายนอก-ภายในเครื่องปรับอากาศ2. ออกแบบแม่พิมพ์ตามชิ้นงานตัวอย่าง3. ติดตามงานทำตัวอ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำคู่มือและการสอนให้กับทางผู้ใช้งาน- จัดเตรียมข้อมูลตั้งต้นจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ รวมถึงกา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จอมธกล จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบโครงการก่อสร้างโดยโปรแกรมREVIT คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเกี่ยวกับชั้นวางสินค้า เฟอร์นิเจอร์ งานไม้ เหล็กประเมินราคาสินค้า ใช้โปรแกรม Solid Work , Aut...
3 วันที่ผ่านมา

เสรีสากลธุรกิจ  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม-...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros และ Jewel cad คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

60000 - 90000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ด้านสัญญา 1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แล้วเ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาข้อกำหนดหรือเงื่อนไขราคาและ Specification และข้อกำหนดการก่อสร้างก่อนคิดราคา- สอบถามข้อสงสั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- สอบราคาสินค้างานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

1.บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS และออกรายงานทางบัญชีที่ต้องการได้ 2.จัดทำและจัดเก็บเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง 3...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประเมินราคา ทบทวนปริมาณงาน และราคาจากแบบก่อสร้าง ควบคุมความก้...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลิศพัฒนาวิศวการ จำกัด  -  อุดรธานี

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิศวกรโครงการ-มีความเป็นผู้นำ-ควบคุมการก่อสร้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงการติดตามงาน-ออกแบบโครงสร้าง...
21 วันที่ผ่านมา

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ... : เพศชาย จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โทรคมนาคม/โยธา/เครื่องกล) มีประสบการณ์ในการควบคุมงานอย่างน้อย 3 ปี ... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9500 - 16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการเครื่องดื่ม- ดูแลบริหารจัดการร้าน- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซื่อตรงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้าน BOQ และ จัดทำรายงาน BOQ2.ตรวจสอบ Cost Code และ ฺBudget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง3.คิ...
11 วันที่ผ่านมา