จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน โปรแกรม โยธา

1-20 จาก 1203 ผลการ

บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้กับลูกค้า2. จัดเตรียมเอกสารคู่มือการใช้งาน3. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม S...
2 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและติดตามการทํางานทั้งในสวนของ Program Drawing ใหไดตามเปาหมายทีกําหนด 2.ตรวจสอบและอนุมั...
14 วันที่ผ่านมา
WELL GRADED ENGINEERING  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ- ควบคุมการก่อสร้างให้...
5 วันที่ผ่านมา
GrandLine Innovation  -  กรุงเทพมหานคร 55000 - 75000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) จำนวน 3-5 โครงการ- ควบคุมดูแลการงบประมาณโครงการ- ควบ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำคู่มือและการสอนให้กับทางผู้ใช้งาน- จัดเตรียมข้อมูลตั้งต้นจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ รวมถึงกา...
20 วันที่ผ่านมา
เสรีสากลธุรกิจ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม-...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 30000 - 49000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ด้านสัญญา1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำค...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประมาณราคา(โครงการคอนโดมิเนียม) ในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
5 วันที่ผ่านมา
WELL GRADED ENGINEERING  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเทคนิคงานก่อสร้าง ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแผนและลำดับขั้นตอน - ตรวจสอบ...
2 วันที่ผ่านมา
River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงานด้านโยธา 3 - 5... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
1.บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS และออกรายงานทางบัญชีที่ต้องการได้ 2.จัดทำและจัดเก็บเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง 3...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
งานก่อสร้างอาคารสูง สวัสดิการ : - เสื้อฟอร์มบริษัท - ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros และ Jewel cad คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเกี่ยวกับชั้นวางสินค้า เฟอร์นิเจอร์ งานไม้ เหล็กประเมินราคาสินค้า ใช้โปรแกรม Solid Work , Aut...
2 วันที่ผ่านมา
ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 17000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับใบขอซื้อขากฝ่ายต่าง ๆ และบริษัทฯในเครือ- จัดทำ PR และ PO การสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ และบันทึกรายล...
9 วันที่ผ่านมา
EMS Consultants Co., Ltd.  -  จังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Inspector) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ...
8 วันที่ผ่านมา
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์  -  กรุงเทพมหานคร 17000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงาน...
2 วันที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดงานด้านวิศวกรรม- ไฟฟ้า- เครื่องกล- โยธาแยกกันไปตามแต่ละงาน เพื่อดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- สอบราคาสินค้างานก่อสร้างจากร้านค้าหรือบริษ...
1 วันที่ผ่านมา