Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เลขานุการ นครปฐม

1-20 จาก 28 ผลการ

บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Schedule ตารางการทำงาน ของกรรมการผู้จัดการ2. Screen รับ/ส่ง อ่าน/แปล E-mail สรุปใจความสำคั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด  -  นครปฐม
1.ดูแลเอกสารงานต่างๆ สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.ที่พัก (บางตำแหน่ง) คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. 1.วุฒิปริญญา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย) จำกัด  -  นครปฐม
1.พิมพ์เอกสารต่างๆ 2.งานโต้ตอบจดหมาย 3.สามารถหาข้อมูลทาง Internet ได้ 4.ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆ ที่ไ...
4 วันที่ผ่านมา
มูลนิธิเด็ก  -  นครปฐม
 ...ถานภาพโสด 2. จบการศึกษา/กำลังศึกษาด้านพาณิชยการ เช่น เลขานุการ การจัดการ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3. มีค... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีไลแอนซ์ เทคโนเคม จำกัด  -  นครปฐม
ดูแลด้านการนำเข้าและส่งออกพร้อมติดต่อกับหน่วยงานราชการ สวัสดิการ : ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ ป...
4 วันที่ผ่านมา
บางจาก รีเทล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลสาขา-ช่วยเพิ่มยอดขาย-เช็คสต๊อก-จัดเรียงสินค้า-แคชเชียร์สนใจติดต่อสอบถาม : พี่หนึ่ง 063-906-719...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ้กเซลแคนแวส จำกัด  -  นครปฐม
จัดทำเอกสารการส่งออกทั้งหมด สวัสดิการ : 1.ปรับค่าแรงประจำปีทุกปี 2.เบี้ยเลี้ยง 3.เบี้ยขยัน 4.ล่วงเวลา 5.รถรับ-ส่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
ดูแลเอกสารใบรายงานใบขนต่างๆ เพื่อให้การนำเข้า-ส่งออกในผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบฯ มีความถูกต้องตรงกับลักษณะ กฏ/ระเบียบต่างๆ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  นครปฐม
ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธการตลาดและขาย ต่างประเทศ กลุ่มCLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)- ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกการทำงานของพนักงานในฝ่ายควบคุมเอกสาร แก้ไข เอกสารภายในฝ่ายจัดทำใบขอชื้อวัสดุ อุปกรณ์ ภายในฝ่า...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
 ...ุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, เลขานุการ ~3. 3.สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มเอ็น.อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในเรื่องเอกสารที่มอบหมายให้- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย2.ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการที่ไ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ1.1 คัดเลือกและบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน1.2 ปฐมนิเทศและอบรมพนักงาน2. ตรวจ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับโทรศัพท์ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับเซลล์2.พิมพ์ใบเสนอราคา ปิดสั่งขาย 3.จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม
ต่อ พรบ.รถ , ช่างน้ำหนักรถที่ส่งสินค้า , ดูแลงานแม่บ้าน , ต้อนรับแขกมาติดต่อ สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด  -  นครปฐม
งานเกี่ยวกับเอกสารบัญชีการเงิน สวัสดิการ : สวัสดิการ+O.T+เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
1.บันทึกการทำงานของพนักงานในฝ่าย 2.ควบคุมเอกสาร แก้ไข เอกสารภายในฝ่าย 3.จัดทำใบขอชื้อวัสดุ อุปกรณ์ ภายในฝ่าย 4.ติด...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด  -  นครปฐม
-ควบคุมดูแลงานด้านส่งเอกสาร -ควบคุมดูแลงานด้านเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน -จัดเก็บเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายน...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
12