รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหาร มอบหมาย 2. ประสานงาน ดูแล และอ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหาร มอบหมาย 2. ประสานงาน ดูแล และอ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำเอกสารกองทุนรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน คำสั่งซื้อ/คำสั่งขาย 2.ทำเอกสารประกันชี...

บริษัท อัญชิษฐารุ่งเรือง จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามผู้บริการ - วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร - ติดต...

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำรายงาน-บันทึก และเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงา...

บริษัท อิงค์เจ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

เมืองลำพูน
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดการเรื่องนัดหมาย การประชุม จดบันทึกการประชุม การติดต่อประสา...

Thana Group (ธนากรุ๊ป)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลจัดตารางงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานการประชุม, บันทึกและสรุปรายละเอียดการประชุม - ดูแลเรื่อง...

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำรายงานการประชุม จัดทำเอกสารและReport งานต่างๆให้กับผู้จัดการ ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และงานอื่นๆตามที...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ✿ ดูแลตารางนัดหมายและงานส่วนตัวของประธานบริษัท ✿ ทำบันทึกการประชุมของบริษัท ✿ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ...

บริษัท โพรแอคอินชัวรันโบรคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร - จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ - ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศห...

บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านงานที่เ...

บริษัท ตงเฉิน อีเล็คทริค เคเบิ้ล แอนด์ไวร์ จำกัด

นครปฐม
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. บันทึกรายงานการประชุม 2. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษั...

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

กมลา
12 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผ...

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานทุกฝ่ายกับผู้บริหาร ช่วยงานด้านพัฒนาต่างๆ เป็นผู้ช่วย เป็นที่ปรึกษากับผู้บริหาร... คุณ...

บริษัท มายโฮม มายสไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทตามการได้รับมอบหมาย - ประสานงานภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ ตามได้รับมอบหมา...

AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...โทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เลขานุการ - หางาน เลขานุการ ใกล้ฉัน - หางาน เลขานุการ กร... 

บริษัท เบสท์ บราเธอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
20 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รวบรวมและเสนอแนะข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ (KPI) - นำเสนอความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ในภาพรวม...

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...d : @moosodsai ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เลขานุการ - หางาน เลขานุการ ใกล้ฉัน - หางาน เลขานุการ ชล... 

ร้านหมูสดใส

จังหวัดชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เลขานุการ - หางาน เลขานุการ ใกล้ฉัน - หางาน เลขานุการ สม... 

บริษัท ศิริชัย ชิปปิ้งไลน์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ จัดทำเอกสารต่างๆ และระบบบัญชี โต้ตอบจดหมาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแ...

บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...กิน 40 ปี # การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เลขานุการ, ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # สาม... 

M Bike Motor Sales Co., Ltd.

ธัญบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานวางแผน จัดระบบงาน ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม บันทึกการป...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำ E-mail ในประเทศ-ต่างประเทศ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # อายุ ...

บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ - จองห้องประชุม เตรียมเอกสาร...

Progress HR Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -งานเลขานุการ นัดหมาย สั่งซื้อสินค้าและติดต่อกับผู้ขาย/ลูกค้า -สามารถเรียนรู้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษั...

บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
26 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายผลิต เบื้องต้นดังนี้ • จัดเตรียมอะไหล่ สินค้า วัตถุดิบการผลิต ให้พร้อ...

บริษัท อณิช พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานด้านคอมพิวเตอร์ ดูแลเพื่อช่วยงานด้านเอกสาร สามารถใช้งานคอมพ...

บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เลขานุการ - หางาน เลขานุการ ใกล้ฉัน - หางาน เลขานุการ กร... 

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จัดหา เปรียบเทียบ ต้นทุนสินค้า เพื่อจัดหา Supplier เจ้าที่ดีที่สุด 2. จัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำใ...

บริษัท ที.ที.เค. ฟีดมิลล์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผล...

บริษัท อณิช พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา