Search Results: 669 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่จป.ประจำบริษัท ทำเอกสาร อัพเดทกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทำเอกสารราชการต่างๆ คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
 ...ภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป) 1.ดูแลงานด้านความปลอดภัย...  ...ดภัย (สำหรับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ) # มีความรู้ความเข้าใจแล... 

บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด

เมืองตรัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน - ดำเนินกิจกรร...

บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด

บรบือ
2 วันที่ผ่านมา
 ...te : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป. วิชาชีพ - หางาน จป. วิชาชีพ ใกล้ฉัน - หางาน จป. วิชาช... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารรายงานความปลอดภัยในการทำงาน และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานและงานอื่นๆท...

บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa , Work Permit และอื่นๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัถุประสงค์ของบริ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี จป. วิชาชีพสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม # เพศชาย/หญิง สวัสด... 

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ...Website : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป - หางาน จป ใกล้ฉัน - หางาน จป ปทุมธานี - หางาน ... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป # มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป.ว. # สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้ # สามารถใช้ง... 

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

เมืองนราธิวาส
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคว...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำประวัติพนักงาน สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ จัดทำเอกสารฝึกอบรมพนักงาน ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที...

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง # มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ์... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน การทำระบบงาน จป ของโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป # ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม #... 

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด

ไพศาลี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ย หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา # มีเอกสาร จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ ด้านจป.วิชาชีพ (พิจารณาพิเศษ) # มีประ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
10 วันที่ผ่านมา