เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน(ADMISSION)

รายละเอียดงาน 1.รับจองห้องพัก 2.ประเมินค่ารักษาพยาบาล 3.ประสานงานกับญาติผู้ป่วย และบริษัทประกันชีวิต/บริษัททั่วไป...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้า ADMISSION

รายละเอียดงาน -ควบคุมดูแล ประสานงานกับผู้ป่วยและญาติ -ควบคุมการตามเอกสาร และตรวจสอบความครบถ้วนของสัญญาจ้าง -ประสาน...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ครูสอนศิลปะ /Entrance กับ Admission

รายละเอียดงาน สามารถเรียนรู้และให้ความรู้งานศิลปะได้ (***) ***-**** คุณหลิว Line : LEWCEFIRO คุณสมบัติผู้สมัคร #1...

STAR ART

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ครูสอนศิลปะ /Entrance กับ Admission เดอะพรอมานาดแฟชั่น

รายละเอียดงาน สามารถเรียนรู้และให้ความรู้งานศิลปะได้ ให้ส่งประวัติและรูปของตนเองมาที่ LINE IDเท่านั้น (***) ***-**** ...

STAR ART

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุระหว่าง 22-35 ปี มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาที่ดี สามารถพูด เขียน ภ...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ 2. ติดต่อส่งเอกสาร 3. เยี่ยมลูกค้าตัวแทน ...

บริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด (สาขา3) - โรงพยาบาลบางปะก...

จังหวัดปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว