จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เจ้าหน้าที่การเงิน

1-20 จาก 272 ผลการ

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานการเงินในส่วนของลูกหนี้ว่าลูกหนี้ถึงกำหนดเก็บเงินและถึงกำหนดวางบิล และทำเอกสารวางบิล...
4 วันที่ผ่านมา
KDN Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค2. ตรวจสอบเช็คและใบสำ...
2 วันที่ผ่านมา
หจก.ดุรงค์ แมเนจเม้นท์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับจ่าย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบหน้าที่งานรับวางบิล เช่น รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการวางบิล จัดทำรายงานการรับวางบิล และส่ง...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการเงินด้านรับ-จ่าย วางบิล รับเช็ค ( ค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามที่ได้ตกลงค่ะ สำนักงานกรุง...
9 วันที่ผ่านมา
ทีดีโอ มาร์เก็ต จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารการเงินเป็นอย่า...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบส่วนงานการเงินรับ-จ่ายเงิน , เปิดใบเสร็จ , ใบสำคัญรับ (โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับวางบิล,จ่ายเช็ค, โอนเงิน จัดทำทะเบียนและดูแลการจ่ายเช็ค ,จัดทำข้อมูลในการโอนเงินระบบOnline2.เง...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ การทำเช็คจ่ายดูแลเงินสดย่อยสามารถทำจ่าย ภงด.3,53 ฯลฯตรวจสอบงานทางด้านการเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางบิลค่าใช้จ่ายและจ่ายเช็ค ตามรอบดิวที่บริษัทกำหนด2.จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน3.พิมพ์เช็คค่าใช้จ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและจัดเก็บเอกสารด้านบัญชีทั้งหมด-ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกบัญชีเอกสารทางด้านบัญชี-ตรวจสอบเอก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของบริษัท -ติดตาม ทวงถามลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด-ทำ Cash Flow-กระทบยอด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานทางด้านการเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาต...
4 วันที่ผ่านมา
พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับเช็ควางบิล ติดตามทวงหนี้ทำบัญชีด้านรับ-จ่ายบันทึกข้อมูลและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนปิดบัญชี แ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และติดตามประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คและเสนอผู้มีอำนาจลงนามเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต...
1 วันที่ผ่านมา
เอ ดี เฮ้าส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานโดยทั่วไป- จัดเตรียมเอกสารและทำการเบิกจ่ายด้วยเช็คบริษัท/โอนเงิน-บันทึกและตัดจ่ายเช็คในระบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบและบันทึกเอกสารวางบิล- บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า- ทำใบหัก ณ ที่จ่ายและค่าบริการต่าง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลลูกหนี้การค้า(ห้างสรรพสินค้า), บันทึกรายได้ ลงโปรแกรมบัญชี, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามสินธร จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน-ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเง...
1 วันที่ผ่านมา
Golden Wealth  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายเงิน - ออกเช็ค- ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับกา...
1 วันที่ผ่านมา