จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เจ้าหน้าที่การเงิน

1-20 จาก 105 ผลการ

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน จ่ายเช็ค-รับวางบิล สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอช วี พลาส ... 
11 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี นครหลวงอลูมิเนียม  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน ดูแลงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำเช็คจ่าย ดูแลเงินสดย่อย ทำรายงานรับ-จ้าย... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ...  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 18000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน - จัดทำเอกสารชุดรับวางบิลลูกค้าเเละติดตามถามเช็คเมื่อครบกำหนดชำระเงิ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ -รายรับ รายจ่าย -บัญชีลูกค้า และค... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Advance Group Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทุ่งมหาเมฆ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  นนทบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน/แคชเชียร์ รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงิน , ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินสดย... 
6 วันที่ผ่านมา
กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)  -  นครปฐม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน 1.รับวางบิลและจ่ายเช็คเจ้าหนี้การค้า สถานที... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) รายละเอียดของงาน - ดูแลด้านรับ-จ่าย สถานที่ปฏิบัติงาน... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถใช้ Express ได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน รวบรวมและตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบและรั... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่) รายละเอียดของงาน -บันทึกรายละเอียดของเงินรับ ทั้งเงินสดหรือเช็ค ... 
1 วันที่ผ่านมา
Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.  -  นนทบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน-ด้านรับ รายละเอียดของงาน 1. ติดต่อสอบถามกำหนดการหรือวิธีการจ่ายชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ถ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) รายละเอียดของงาน 1. ออกใบแจ้งหนี้, ตรวจสอบเอกสารการรับเง... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน 1.จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน (Payment) สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลาดพร... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 13000 - 17000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน - จัดทำเช็คสั่งจ่ายตามแผนงาน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงหนองบอน ... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลการขายรถยนต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลการขาย จัดส่งเอกสารการขายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน วางบิล ,รับเช็ค ติดตามหนี้ ติดต่อประสานงานภายในองค์กร สถานที... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน - มีการเป็นแคชเชียร์(ประจำสำนักงาน) สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบา... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 17000 - 20000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน ( ประจำไชน่าเวิลด์ - สำเพ็ง ) รายละเอียดของงาน - บันทึกข้อมูลลูกค้ารายใหม่ สถาน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 18000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน รายละเอียดของงาน 1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้, เงินโอนจากลูกหนี้ สถานท... 
24 วันที่ผ่านมา