งาน เขียนแบบ autocad ภาคใต้

1-20 จาก 48 ผลการ

บริษัท เคเอส พรีคาสท์ จำกัด  -  ศรีสุนทร
ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี คุณสมบัติ เพศ ชาย ประจำสำนักงาน มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ คุ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัด  -  สงขลา
 ... จัดแบ่งแผ่นงาน PRECAST เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อ...  ...ปรแกรมเขียนแบบ ArchiCAD , AutoCAD หรือโปรแกรมเกี่ยวกับงานปร... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริจิรา จำกัด  -  ภูเก็ต
เขียนแบบ ผังอุปกรณ์ เครื่องครัว (ภายในโรงแรม) 1. เงินโบนัสปร...  ...นแบบตกแตงภายในด้วยโปรแกรม Autocad , หรือ โปรแกรมอื่นที่เกีย... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิสุทธิ์หินอ่อน แอนด์ จี.อาร์.ซี จำกัด  -  หาดใหญ่
ลักษณะงาน งานถอดแบบ เขียนแบบ เคลียแบบจากลูกค้า คุณสมบัติ 1.สามารถเขียนแบบ AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถใ... 
2 วันที่ผ่านมา
บจก.หาดใหญ่โมเดิร์นเฮ้าส์ (บริษัทรับออกแบบและรับสร้างบ้าน)  -  คอหงส์
 ...สามารถประมาณการราคา,ถอดแบบ,ประมาณการงานอาคารได้ 12.เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนแบบอาคาร รวมทั้งเขียนแบบ ... 
15 วันที่ผ่านมา
Mercury Integrated Technology  -  ภูเก็ต
 ...ชอบ เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ AutoCAD, Visio และ Internet ได้5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน6. ยิ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปักษ์ใต้ (1970) คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  คอหงส์
 ...านคอมพิวเตอร์  ,ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ดี 4.เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนแบบอาคาร รวมทั้งเขียนแบบ ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  สงขลา
ควบคุมงานสถาปัตย์ เขียนแบบ ให้เป็นไปตามกำหนดของวิศวกรและผู้ว่าจ้าง 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาโยธา หรือเกี่ยวข้อง 2. เพศชาย... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด  -  สงขลา
 ...นๆ ตามความสามารถ 1. ใช้โปรแกรมVISIO ได้ ออกแบบโดยโปรแกรมAUTOCADได้ ขับรถยนต์ได้ 2. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ ... 
13 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล  -  สงขลา
 ...มรับผิดชอบสูง 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solidwork, Autocad , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 5. มีรถยนต์ส่วนตัว สา... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด  -  สทิงหม้อ
 ...้นไป -สามารถใช้คอมพิวเตอร์Microsoft office และโปรแกรม Autocad  -มีทักษะและความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย... 
5 วันที่ผ่านมา
Kitzcho international  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ลงแบบแปลน เขียนแบบ ครัว(ประเภทเฟอร์นิเจอร์ครัว)ให้ลูกค้า 2. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดว... 
8 วันที่ผ่านมา
บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. ซันเซท บีช รีสอร์ท  -  ภูเก็ต
 ...ัง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้ MS-Office ,Autocad ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้ 4. มีความ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด  -  สงขลา
 ...วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล 3. สามารถเขียนแบบ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี และประเมินราคาวัสดุได้ 4. มีความรู้เรื่อ... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  สงขลา
 ...ะสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี 7. สามารถใช้โปแกรม Autocad ได้ 8. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการทำงา... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟ็ค คอนสตรัคชั่น พลัส (2007) จำกัด  -  สุราษฎร์ธานี
 ...จำสำนักงาน สนามบิน่น้ำ - ประชาชื่น 4. - สามรถใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 5. - อายุไม่เกิน 40 ปี 6. - เพศ ชาย - หญ... 
13 วันที่ผ่านมา
Citygate Exclusive Development Co.,Ltd.  -  ภูเก็ต
 ...ก 2 ปีขึ้นไป - มีทักษะ การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น autocad และโปรแกรมเขียนภาพ perspective Benefits - ชุดพนักงา... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซพพลิน จำกัด  -  หาดใหญ่
ลักษณะการทำงาน งานเขียนแบบและออกแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD , Sketchup คุณสมบัติผู้สมัคร  1. ใช้โปรแกรม Autocad และ Sk... 
12 วันที่ผ่านมา
บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. ซันเซท บีช รีสอร์ท  -  ภูเก็ต
 ...อง 4. - มีความรับผิดชอบสูง 5. - สามารถใช้โปรแกรม 3D Max,Autocad,Photoshop, SketchUp ได้ สมัคร online หรือมาสมัครด้วยตนเ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)  -  สุราษฎร์ธานี
 ...ณาเป็นพิเศษ 7. สามารถทำ Shop drawing 8. ใช้โปรแกรม Daly Autocad 9. เคยมีประสบการณ์ตรงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และเป็นบร... 
13 วันที่ผ่านมา
123