6 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Graphic Design

รายละเอียดงาน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม adobe photoshop/Illustrator/Indesign - มีทักษะในการออกแบบ มีความสามารถ...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Production Manager

รายละเอียดงาน 1.วางแผน ควบคุมสายการผลิตให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และสร้างมาตรฐานการผลิต 2.รับผิดชอบ Productivity, ร...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

(STGT-HY) นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน 1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Production Supervisor

รายละเอียดงาน 1. วางแผนการผลิต และเตรียมความพร้อมทรัพยากรการผลิต 2. ควบคุม มอบหมาย สื่อสาร ติดตามผลสำเร็จของการควบค...

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Production Manager

รายละเอียดงาน 1. Plan and create production planning, manpower planning according to export shipping order or interna...

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Production Staff (Chinese)

รายละเอียดงาน 1. Provide a wide range of administrative services. 2. Assist with ad-hoc miscellaneous projects, as ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา