จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน อบรม

1-20 จาก 342 ผลการ

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับวิทยากรภายในและภายนอกเพื่อกำหนดวันอบรม - ดูแลและติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น การจองสถานท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน กำกับ ติดตาม สรุปผลโครงการอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงาน,จัดทำสัญญาจ้าง,รวบรวมผลการประเมินพนักงาน,แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคมทาง Interner ,คีย์ข้อ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลและประสานงานการจัดอบรม - ประสานงานกับวิทยากรภายในและภายนอกเพื่อกำหนดวันอบรม - ดูแลและติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.วางแผนและบริหารงานการจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันการศึกษา 2.จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการด้านการศึกษา 3.วางแผนและควบคุมค่า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามโมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแลการรับสมัครพนักงาน ทดสอบ สัมภาษณ์พนักงานใหม่ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานใหม่และพน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด  -  ท่ามะกา
งานสรรหา ว่าจ้าง อบรม สวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ งานด้านกฏหมายแรงงาน งานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะจำปี - ค่าทำงานล่วงเวลา- งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี - อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ - สิทธิพิเศษในการทำทรีทเม้นท์... 
3 วันที่ผ่านมา
เอ็น.ซี.เอส โกลด์เบรด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค่าฌาปนกิจ (บิดา,มารดา,บุตร,สามี,ภรรยา)- ทุนการศึกษาบุตร- อบรม สัมมนานอกสถานที่- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ปรับเงินเดือน... 
4 วันที่ผ่านมา
Worldclass Rent a Car Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่างจังหวัด- ตรวจสุขภาพประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม- อบรม/สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ - งานเลี้ยงประจำปี, กีฬาสี- วัน... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ - ปรับเงินเดือนประจำปี- งานเลี้ยงประจำปี- อบรม สัมมนานอกสถานที่
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ฟอร์ม, คอมมิชชั่น, incentive , ท่องเที่ยวใน - ต่างประเทศ, อบรม-สัมมนา เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...นทดแทน11.เสื้อฟอร์มพนักงาน12.กิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี13.อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ14.เบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานต่างจังหว... 
3 วันที่ผ่านมา
COVENANT Co.,Ltd.  -  นครปฐม
 ...พนักงาน-ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ากะ,ค่าฝีมือ,OT.-Walk rally -อบรม สัมมนา-กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่-commission(เฉพาะตำแหน่ง)-ค่าน้... 
4 วันที่ผ่านมา
TAK PRODUCTS&SERVICES CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นอแนวทางแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพสินค้าและตัวอย่างสินค้า7.) อบรม ควบคุม การทำงานของทีมงานให้มั่นใจว่าจะรักษาคุณภาพสินค้าให... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...นทดแทน11.เสื้อฟอร์มพนักงาน12.กิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี13.อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ14.เบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานต่างจังหว... 
4 วันที่ผ่านมา
Worldclass Rent a Car Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่างจังหวัด- ตรวจสุขภาพประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม- อบรม/สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ - งานเลี้ยงประจำปี, กีฬาสี- วัน... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม : ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ -โบนัสประจำปี-อบรม สัมมนา-ส่วนลดในการซื้อสินค้า-ประกันสังคม
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะจำปี - ค่าทำงานล่วงเวลา- งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี - อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ - สิทธิพิเศษในการทำทรีทเม้นท์... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะจำปี - ค่าทำงานล่วงเวลา- งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี - อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ - สิทธิพิเศษในการทำทรีทเม้นท์... 
4 วันที่ผ่านมา