งาน สิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 21 ผลการ

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป หมายเหตุ : ถ้าเป็นผู้ชาย สูง 175 cm. ขึ้นไป, น้ำหนัก 80 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ม...
13 วันที่ผ่านมา

Top Glove Technology Co., Ltd.  -  จังหวัดสงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ~2. GPA: 2.70 ~3. เพศ: หญิง/ชาย ~4. อายุ 23 ปีข... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูก...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1.เพศชาย/หญิง อายุ 27 -45 ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส...
1 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนพลวิทยา  -  หาดใหญ่

คุณสมบัติผู้สมัคร        *  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี       *  มีความรู้ความสามารถ     *  รักเด็ก รักอาชีพครู       * ...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับ โดยคำนึงถึงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ - จัดทำตัวชี้วัด KPI. ขอ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

• Recruitment manpower to support all departments • Contacting BOI for foreigner technicians approval • Contacting a...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการทดลอง 2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดตามสินค้าให้เข้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

ดูแล รับผิดชอบ วางแผนและดำเนินการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ งานจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งหมด สวัสดิการ : -ช...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานHR ทั้งหมด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแรงงานต่างด้าว -ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งต...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  สิงหนคร

 ...าร : 1.จบปริญญาตรี ด้านสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ด้านความปล... 
2 เดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

บัญชีต้นทุน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรและอะไหล่ 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 3.เจรจาต่อรอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการเตรียมน้ำยางและสารเคมีให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและทันตามเวลา 2. วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแนะวิธีกา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. เจรจาต่อรองและอนุมัติ ทั้งราคาและเงื่อนไขต่างๆ 2. ให้แนวทางและวิธีการในการสั่งซื้อสินค้า 3. ควบคุมดูแลบริหารจั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามและเร่งรัด งานซ่อมบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ติดตามควบคุม ตรวจสอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีกฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากร และนโยบายด้านบัญชีของกลุ่มบริษัท 2....
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12