งาน สิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา

1-5 จาก 5 ผลการ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับ โดยคำนึงถึงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ - จัดทำตัวชี้วัด KPI. ขอ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Top Glove Technology Co., Ltd.  -  จังหวัดสงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ~2. GPA: 2.70 ~3. เพศ: หญิง/ชาย ~4. อายุ 23 ปีข... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บี.ไรท์ รับเบอร์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...จารณาเป็นพิเศษ -สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ -มี จป.สิ่งแวดล้อม  เวลาทำงาน  วันจันทร์-วันศุกร์  08.00 - 17.00    ... 
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีที ทรานสปอร์ต2012 จำกัด (โกตี๋ค้าของเก่า)  -  จังหวัดสงขลา

 ...กฎหมายข้อบังคับ และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, กฎหมายโรงงาน, กรมขนส่ง เป็นต้น- จัดทำแผนและควบคุมการ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  สิงหนคร

 ...าร : 1.จบปริญญาตรี ด้านสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ด้านความปล... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว