หน้าที่ความรับผิดชอบ -ผลักดันยอดขาย -ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน -เสนอหรือแนะนำสินค้า ITและมือถือ ให้แก่ลูกค้า -และอื่...

IT CITY Public Company Limited.

บึงกาฬ (จังหวัด)
3 วันที่ผ่านมา
 ...อบหมายจาก ผู้จัดการ สาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้าน ธุ...  .../ หญิง อายุ 20 - 35 ปี 2.วุฒิ .3 ขึ้นไป 3.มนุษยสัมพันธ์ด... 

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภาย...  ...ารแล้วเท่านั้น) • วุฒิ ปวส .ขึ้นไป (ปร...  ... ในกรณีที่เป็นวุฒิ . 3 / ม. 6 / ปวช ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บึงกาฬ (จังหวัด)
1 วันที่ผ่านมา
 ...มแย้มแจ่มใส มีทัศนคติบวก วุฒิ .6 ขึ้นไป อายุ 20- 35 ปี ...  ...ทำ Target KPI คอมมิชชั่น 3. จดทะเบียน Application ของล... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภาย...  ...ารแล้วเท่านั้น) • วุฒิ ปวส .ขึ้นไป (ปร...  ... ในกรณีที่เป็นวุฒิ . 3 / ม. 6 / ปวช ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บึงกาฬ (จังหวัด)
2 เดือนที่แล้ว

11000 บาท

 ...ถทำงานที่ยกของได้ ประมาณ 20 กก. คุณสมบัติผู้สมัคร : -วุฒิ ม.3 ขึ้นไป -เพศ ชาย / หญิง -อายุ 20 - 40 ปี -มีประสบ... 

IFS Support Services Co.,Ltd.

บึงกาฬ (จังหวัด)
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทัศนคติบวก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 20- 35 ปี ทุก...  .... ทำ Target KPI คอมมิชชั่น 3. จดทะเบียน Application ของล... 

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
7 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไ...  ...จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป • มีประส... 

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
8 วันที่ผ่านมา
 ...ด้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรกา...  ... 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : .6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไ... 

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
9 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไ...  ...จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป • มีประส... 

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
2 วันที่ผ่านมา
 ...ยของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองบึงกาฬ
1 วันที่ผ่านมา
 ...ับทาง โรงเรียน ในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลย... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ในเขตที่รับผิดชอบ 2.รายงานการลงพื้นที่ทุกเช้าให้ แอดมิน 3.ปิดยอด ขาย ส่ง เกิน 2 แสน ค่าคอม 2% (4,000บาท) ปิดยอด ... 

บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เทคโนโลยี จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...มายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในสถานี บริการ น้ำมัน - ดูแลงานเอกสาร ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บึงกาฬ (จังหวัด)
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 25 - 40 ปี ระดับการศึกษา : .6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 99 ขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรั... 

ประเสริฐผลยูสด์คาร์

บึงกาฬ (จังหวัด)
2 วันที่ผ่านมา
 ...เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 99 ขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศ... 

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
22 วันที่ผ่านมา
 ...ฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลย,... 

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

บึงกาฬ (จังหวัด)
2 วันที่ผ่านมา
 ...ุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลา และอาหารทะเล ในซุปเปอร์... 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )

บึงกาฬ (จังหวัด)
7 วันที่ผ่านมา
 ...วะ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2.มีทักษะการเจรจาต่อรอง 3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา,ไม่จำกัดสาขา 4.ต้องมีบุคคลค้ำประกันกา... 

Singer Thailand Public Company Limited (บริษัท ซิงเกอร์ประเท...

บึงกาฬ (จังหวัด)
7 วันที่ผ่านมา
 ...าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บึงกาฬ (จังหวัด)
7 วันที่ผ่านมา
 .... เพศ ชาย/หญิง 2. อายุไม่เกิน 40 ปี น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโล 3. มีโทรศัพท์ Smart Phone 4. สามารถรับงานผ่านทางอีเมลล์ได้ 5... 

ไพวอท

บึงกาฬ (จังหวัด)
24 วันที่ผ่านมา
 ...ับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรก...  ...ศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี # วุฒิ ม.6 ขึ้นไปทุกสาขา # บุคลิกภ... 

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมืองบึงกาฬ
1 วันที่ผ่านมา
 ...อบช่วยงานหัวหน้าส่วนในการจัดการแผนก 2.เรื่องการบรรลุยอดขาย 3.การควบคุมสต็อกสินค้า 4.รักษาและปรับปรุงการจัดเรียงสินค้า 5... 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( มหาชน )

บึงกาฬ (จังหวัด)
7 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 20-35 ปี # วุฒิ ม. 3 # ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบ... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมืองบึงกาฬ
1 วันที่ผ่านมา
 ...หน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอั...  ...งเลือก อายุ 18 ปี ขึ้นไป # .3 ขึ้นไป # มีความกระตือรือ... 

บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด

เซกา
1 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 22-35 ปี # วุฒิ ม. 3 # ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบ... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมืองบึงกาฬ
17 วันที่ผ่านมา
 ...ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านมินิ...  ...กให้ฟรี) # สำหรับท่านที่จบ . 3 / ม. 6 / ปวช. ต้องมีประส... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองบึงกาฬ
1 วันที่ผ่านมา
 ... # เพศ ชาย หญิง # อายุ 20-40 ปี # วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในห้าง Modern Trad... 

บริษัท เฮกเกอร์ บราเดอร์ จำกัด

เมืองบึงกาฬ
2 วันที่ผ่านมา
 ...ณสมบัติผู้สมัคร # ทุกเพศ อายุ 20-35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า / ระเบิดหู # มีประสบการ... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมืองบึงกาฬ
17 วันที่ผ่านมา
 ...ฟ้า 2. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ 3. ตรวจสอบส่วนที่ยึดแผงโซลาร์เซลล์ โครงเหล็ก น๊อตและสกรูต่าง... 

บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จำกัด

โซ่พิสัย
1 วันที่ผ่านมา