Search Results: 253 ตำแหน่งว่าง

 ... # เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป # จบการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรโยธา # มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และทำงานเป็นทีม # มี... 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

บางปะกง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานออกแบบโครงสร้าง ประมาณราคา และวางแผนควบคุมบริหารงานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมให...

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ขายสินค้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลุ่มร้านอะไหล่ อู่...

P.SPP Ranong Co., Ltd.

เมืองนครศรีธรรมราช
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้าง,ถอดแบบประมาณการ,คิดปริมาณงาน,จัดทำรายงานความก้าวหน้า คุณสมบัติผู้สมัคร # จบหลัก...

บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา # มีใบอน...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

คลองหลวง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม/ตรวจสอบ งานโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบวิศวกรรม - บริหารการจัดการ ภายในโครงการ - อื่นๆ ...

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูงานอาคาร ทำSHOP วางแผนงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสพการณ์งานอาคาร # สามารถดูแบบได้เป็นอย่าง...

บริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด

ศรีประจันต์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนและควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ คำนวณรายการรับน้ำหนัก ลดข...

บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต จำกัด

นครชัยศรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานสร้างถนน สะพาน และ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด คุณสมบัติผู้สมัคร ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง

เมืองเพชรบูรณ์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง และตามแผนงานที่กำหนดน - ควบคุมงานก่อสร้างอาค...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
 ...บริษัทฯ ( ในหมู่บ้านเดอะวินเทจ เยื้องกับ รพ.นครินทร์ นครศรีธรรมราช ) ที่อยู่: หมู่บ้านเดอะ วินเทจ บายอาภาสิริ 9... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เชียรใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...ักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำ กระบี่ 1 อัตรา / นครศรีธรรมราช 1 อัตรา วิธีการรับสมัครงาน - สมัครผ่าน E-mail :... 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เมืองกระบี่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธาหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา # ประสบการณ์ทำง...

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -วางแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามวันและเวลาที่กำหนด -ถอดแบบ เขียนแบ...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงาน และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 2.เขีย...

บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุมงาน วางแผนงานก่อสร้าง -คำนวณต้นทุน และควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแผน -สามารถใช้โปรแกรม Autocad ...

บริษัท เคทีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ถลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแล วางแผน จัดการโครงการ ควบคุมต้นทุนโครงการที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจาก บจก.สินแก้ว รับเหมาด้านดันท่อล...

บริษัท สินแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์ จำกัด

เมืองขอนแก่น
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกแบบโครงสร้าง 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD , เขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp 4.ตรวจ...

บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลคุณภาพในการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม แก้ไขปัญหา/ควบคุมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา / ต...

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เพศ : ชาย-หญิง อายุ : 25-36 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทำงานสัปดาห...

บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

คลองหลวง
2 วันที่ผ่านมา