ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรรมไฟฟ้า จังหวัดสงขลา

1-12 จาก 12 ผลการ

Southern Calibration Service Co., Ltd.  -  จังหวัดสงขลา

 ... วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุ... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 .... 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น ~3. 3.มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน พิจาร... 
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ทำงานด้านต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปร... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี อุตสาหกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล ~2. อายุ 22 ปีขึ้นไป ~3. ประสบ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...มายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ~2. อายุ 22 ปีขึ้นไป ... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ... ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 ปีขึ้น... 
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...คร ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 22 ปีขึ้นไป
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี อุตสาหกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้... 
10 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 22 ปีขึ้นไป ประสบการณ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟินิท คอนซัลแต้นส์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ... 30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วุฒิ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ~2. 2.อายุ 22 ปี... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

 ...ิผู้สมัคร : ~1. 1.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~2. 2.อายุ 22 ปีขึ้นไป ~3... 
3 วันที่ผ่านมา