จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกรฝ่ายขาย

1-20 จาก 42 ผลการ

บริษัท เบรนนิคส์เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติโดยใช้ PLC ออกแบบระบบควบคุมความเ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ และอะไหล่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี ระดับการศึกษา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อดูแลและหาลูกค้าใหม่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และดูแลลูกค้าหลังการขาย2.รับข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากลู...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ- ให้ข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดีแก่ลูกค้า- ช่วยกระตุ้นก...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Sales แนะนำสินค้า&บริการให้กับลูกค้า- จัดทำเสนอราคา & เสนอขอบเขตการให้บริการ- ประสานงานการติดต่อ ...
1 วันที่ผ่านมา
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) :...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน : 1. เปิดงาน : ติตต่อกับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลดต้นทุนด้านพลังงาน ผ่านช่องทางประชา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ภาษาอังกฤษ และ มีประสพการณ์ จะได้รับการพิจารณาก่อน** วิศวกรฝ่ายขาย /sale engineer ระยอง ชลบุรี -ปฎิบัติงานที่ จ.ระยอง ช... 
20 วันที่ผ่านมา
Abiz Technology Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานขายกล้อง Machine Vision ของ Panasonic , Baumer และ Measurement sensorนำเสนอสินค้าใหม่ ใ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ค้นหาและเข้าพบลูกค้า2. นำเสนอ เจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ลูกค้า พร้อมปิดการขายได้3. แก้ไขปัญหาที่เกี่...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้รายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้า ให้คําแนะนํา เลือกเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือความต้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
รายละเอียดงาน • วางแผนเข้าพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรม (ปั๊มของเหลว ปั๊มสุญญากาศ เครื่อ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟเวอร์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
แนะนำและเสนอขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบ หยุด เสาร์-อาทิตย์ ทำประกันสังคม โบนัสประจำปี ปรับฐานเงินเดือนประ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
Sales Engineer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) - รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  -  ระยอง
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ นำเสนอสินค้า equipment , chemical งานโครงการและบริการให้แก่ลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรม และเปิดตลาดลู...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  -  นนทบุรี
นำเสนอสินค้าและให้ข้อมูลสินค้าแก่ Consultant, Project Owner, ผู้รับเหมา และสามารถปิดการขายได้ (มีคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอรถ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวแม็ก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ขายอุปกรณ์ Hydraulic , Pneumatic , Pump , Air compressors , Valves , Automation , Filtration เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส...
9 วันที่ผ่านมา
Royaltec International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สัญชาติไทย เพศ ไม่ระบุ ...
2 วันที่ผ่านมา
123