งาน พิธีกร ฌาปนกิจ ประเวศ

1-20 จาก 87 ผลการ

บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน- เป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าวของสถานี Police TV (ประจำสถานีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมว...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ดำเนินรายการโทรทัศน์ โดยประกาศ อธิบาย แนะนำรายการ และหรือบุคคล หรือสิ่งที่น่าสนใจต่อท่านผู้ชม ซักถามผู้เข้าร่วม...
13 วันที่ผ่านมา
360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นตอนการทำกิจกรรม แต่ละขั้นตอนในการออกกิจกรรม- เขียนสคริป พิธีกร แต่ละงานและละกิจกรรมได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยได้เป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์ ด้านทำกิจกรรม/ฝึกอบรม /พิธีกร/วิทยากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / อุปสมบท / ฌาปนกิจ)5. งานเลี้ยงสังสรรค์ / การท่องเที่ยว ประจำปี6. วันหยุดพ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดินทาง12. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี 13. สวัสดิการมงคลสมรส , ฌาปนกิจ , อุปสมบท , ของเยี่ยมไข้ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแร... 
4 วันที่ผ่านมา
ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...น, เบี้ยเลี้ยง ) ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ฌาปนกิจ, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เงินปรับประจำปี, รางวัลพนัก... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / อุปสมบท / ฌาปนกิจ)5. งานเลี้ยงสังสรรค์ / การท่องเที่ยว ประจำปี6. วันหยุดพ... 
2 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/คลอดบุตร/ฌาปนกิจ ของขวัญเยี่ยมไข้ เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / อุปสมบท / ฌาปนกิจ)5. งานเลี้ยงสังสรรค์ / การท่องเที่ยว ประจำปี6. วันหยุดพ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค้าบริษัทในราคาพิเศษ/สวัสดิการกรณีคลอดบุตร สมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ/ตรวจสุขภาพประจำปี/ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ/อื่นๆ ตามที่กฎ... 
2 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/คลอดบุตร/ฌาปนกิจ ของขวัญเยี่ยมไข้ เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค้าบริษัทในราคาพิเศษ/สวัสดิการกรณีคลอดบุตร สมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ/ตรวจสุขภาพประจำปี/ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ/อื่นๆ ตามที่กฎ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค้าบริษัทในราคาพิเศษ/สวัสดิการกรณีคลอดบุตร สมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ/ตรวจสุขภาพประจำปี/ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ/อื่นๆ ตามที่กฎ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดินทาง12. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี 13. สวัสดิการมงคลสมรส , ฌาปนกิจ , อุปสมบท , ของเยี่ยมไข้ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)9. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี งานเลี้ยงประจำป... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดินทาง12. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี 13. สวัสดิการมงคลสมรส , ฌาปนกิจ , อุปสมบท , ของเยี่ยมไข้ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค้าบริษัทในราคาพิเศษ/สวัสดิการกรณีคลอดบุตร สมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ/ตรวจสุขภาพประจำปี/ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ/อื่นๆ ตามที่กฎ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอนไทซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค่าจ้างประจำปี2.โบนัสประจำปี3.เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี ฌาปนกิจ,เยี่ยมไข้, คลอดบุตร4.รางวัลอายุึงานครบ 5 ปี 10 ปี 20 ปี... 
27 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/คลอดบุตร/ฌาปนกิจ ของขวัญเยี่ยมไข้ เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำ... 
2 วันที่ผ่านมา