พนักงานฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน 1. ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอนการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มีความรับผิดชอบสูง ...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด

พระประแดง
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน - ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน - ฝึกงานช่างอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้ส...

บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด

พระประแดง
3 วันที่ผ่านมา