จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน พนักงานฝ่ายบุคคล เงินเดือน

1-20 จาก 9144 ผลการ

บริษัท ไอ.ซี.โอ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการจัดทำเงินเดือน- สามารถใช้โปรแกรม Business plus ได้- จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง ภงด.1...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิค แพ็คเกจจิ้ง (1993) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ประวัติพนักงาน คิดโอที ขาด ลา มา สาย คิดเงินเดือนจัดทำเอกสารประกันสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินสรรหาพนักงาน/คัดเลือกบุคลาการ/จัดทำเอกสารพนักงาน- แนะนำระเบียบต่างๆของบริษัทฯ/ความปลอดภัยต่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด  -  นครศรีธรรมราช
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Process)• ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านกา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำสถิติพนักงาน,คนงาน,เงินเดือน,ค่าจ้างเเรงงาน,คิดค่าแรงคนงาน.ประกันสังคม,ดูแลสวัสดิการ,กฎระเบียบบร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.รัตนวานิช จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงา...
18 วันที่ผ่านมา
KC Place  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลพนักงานเก็บข้อมูลพนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงานคิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอทีพนักงานเข้า-ออกยื่นประกันสังคมกฏระเบียบต่างๆ กฏหมายแรงงาน...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงาน- เพศหญิง- เงินเดือน 18,000 บาท สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่น... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อรับสมัครพนักงานและสัมภาษณ์เบื้องต้นพัฒนาฝ่ายบุคคลสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาวิสัยทรรศน์องค์กร ค...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำสถิติการมาทำงานของพนักงาน2.ดำเนินหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการภายนอก เช่น ประกันสังคม คุ้มครองสวั...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงาน- รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน- จัดทำเงินเดือนพนักงาน- เอกสารย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แจ้งผล เจรจาเงินเดือน นัดตรวจสอบร่างกาย ติดตามผล สำหรับพนักงานใหม่นำเข้าและ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อง ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกบริษัท- จัดทำค่าจ้าง/เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ดูแล สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน จัดทำข้... 
6 วันที่ผ่านมา
TSG intergard  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเอกสารประวัติ ลงข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) :...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน , ทำ ภงด. , เอกสารทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ประสบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการและออกข้อกำหนดระบบงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท2. เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานทุก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเกี่ยวกับด้านบุคคลและธุรการ บันทึกข้อมูล สถิติ ขาด ลา มาสาย ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน และงานเอก...
2 วันที่ผ่านมา