...ัดเรียงสินค้า ในส่วนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ สาขา 4.รักษาบรรยากาศการทำงานและความเป็นระเบียบเรียบร... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ชอบหรือได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการ สาขา 4.รักษาบรรยากาศกา...  ...ี่คล้ายกัน : - หางาน พนักงานขาย - หางาน พนักงานขาย ใ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน พนักงานขาย - หางาน พนักงานขาย ใกล้ฉัน - หางาน พนักงานขาย ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ง - หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ บางรัก ตรัง - หางาน ผู้จัดการ - หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน - หางาน ผู้จัดการ ตร... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...บริษัท) *** ทำงานครบ 6 เดือนมีสิทธิ์สอบเลื่อนขั้นเป็น "ผู้จัดการ" *** สวัสดิการ ประกันสังคม ทุนการศึกษา ประกัน... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา