Search Results: 9 ตำแหน่งว่าง

 ...ได้รับมอบหมาย 6) บริษัท ฝึกอบรม ให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิ...  ... เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้จัดการ สถานี บริการ ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...operty Management ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 8. ฝึกอบรม พนักงานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด Turn Over ในระ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ำปี 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. ฝึกอบรม 15. ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ) 16. กิจ... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองปัตตานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ได้รับมอบหมาย 6) บริษัท ฝึกอบรม ให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิ...  ... เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้จัดการ สถานี บริการ ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ำปี 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. ฝึกอบรม 15. ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ) 16. กิจ... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองปัตตานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ำงาน*****(เท่านั้น) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการ ฝึกอบรม ก่อนทำงาน *หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศ ชาย ... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ำงาน*****(เท่านั้น) - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการ ฝึกอบรม ก่อนทำงาน *หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศ ชาย ... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ... และประสิทธิภาพเครื่องจักรในระบบ 13.ควบคุม ตอบโต้ ทบทวน ฝึกอบรม เฝ้าระวังการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และการฟื้นฟูสภาพ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา
 ...และบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต 16. กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR) 17. ค่าเกียร... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา