Search Results: 10 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน : การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ร่างออกแบบตามคำสั่งงาน ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ ประสานงานและวางแผนการออกแบบกับผู้ควบคุมดู...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการพยาบาลกับผู้มารับบริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพ - สามารถออกหน่วยตรวจสุขภาพได้ คุณสมบัติ เพ...

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

ตรัง
22 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทาง โรงเรียน ในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด...

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทาง โรงเรียน ในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด...

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอด ขาย แ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอด ขาย แ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดของและส่งของตามร้านค้าต่างๆ -ตรวจนับstock สินค้าประจำรอบบริษัท -มีค่าเที่ยวให้ เที่ยวละ 10 บาท...

บริษัท ศิเทค จำกัด

ตรัง
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การประชุมติดตาม และสรุปรายงานผลงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน 2. วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวโน้มของผลก...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา