จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการร้านอาหาร supervisor

1-20 จาก 3684 ผลการ

อีท เอ็ม ออล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่...
2 วันที่ผ่านมา
Toast Company  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบในเรื่องการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องใช้ ...
3 วันที่ผ่านมา
อีซีลี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านเอกสาร ทั้งเอกสารวัตถุดิบภายในร้าน เอกสารพนักงาน ตารางกำลังคน เอกสารการสั่งสินค้...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ้าท์อีสต์ ไซด์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลให้พนักงานทำตามตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อความสะดวดรวดเร็วในการบริการ การมีมาตรฐานความสะอาด และปฏิบั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามรอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารจัดการร้าน-ควบคุมและบริหารการทำงานของพนักงานในร้าน-บริหารและความคุมมาตรฐานการให้บริการเพื่อค...
23 วันที่ผ่านมา
บ.อุตซัฟ แบงเควทส์ แอนด์ เรสเตอรองส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารงานทั่วไปภายในร้านอาหาร ควบคุมดูแลพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมร้านอาหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ประสบการณ์...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลพนักงานภายในร้าน- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ- ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟ้าบันดาลทรัพย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลพนัก-ดูแลความเรียบร้อยของร้าน-การบัญชี-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ-วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยอ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารจัดการภายในร้าน- กำหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายของร้าน บริหารต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอท เอ็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์ ในตำแหน่ง ผู้จัดการร้านอาหาร ญี่ปุ่นมาก่อน ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี- สามารถสื่อสารภาษ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เบสท์ฟู้ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ด้านงานบริการ/ร้านอาหาร- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน- ประสานงานระหว่างสาขากับผู้บริหาร...
3 วันที่ผ่านมา
Splendid Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการ และแนะนำเมนูอาหาร และขนมให้กับลูกค้า2. ดูแลความสะอาดบริเวณร้านให้พร้อมบริการเสมอ3. ใส่...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารจัดการภายในร้าน- กำหนดแนวทางการเพิ่มยอดขาย- ดูแลและบริหารพนักงานภายในร้าน- สร้า...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอกมหากิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Major responsibilities)1. วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน (Budgeting and Cost Con...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพเนทรา กรุ๊ป จำกัด  -  ประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลความเรียบร้อยและบริหารงานของร้านสาขา - ดูแลเรื่องการเปิดร้านและปิดร้านอย่างมีประสิทธิภาพ - บร...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฟลว์ อินเตอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและวางแผน จัดการภายในร้านอาหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา :...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการบริหารงานร้านและงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและนโยบายของบริษัทอย่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความเป็นผู้นำที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นTEAM โดยให้พนักงานทำงานเป็นTEAM WORK-บริหารยอดขายใ...
4 วันที่ผ่านมา