ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

1-20 จาก 27 ผลการ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ 1.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และExce...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

15000 - 20000 บาท
1. เพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ , ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป - สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ - สามารถ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
- ดูแลงานธุรการสำนักงาน - ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ภายในบริษัท - จัดทำ / บันทึก / ตรวจสอบเวลาการทำงานขอ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/การบัญชี - มีความรู้ด้านการเงิน - มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการจัดการ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมทุกสาขา / บริหาร - มีความรู้ด้านระบบการผลิต, ระบบซ่อมบำรุง , การวางแผน , ระบบคุณภาพISO และกา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

-วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์ -มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word แ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดชุมพร

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ ดูแล จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี- มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร คุณสมบัติ 1.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ ดูแล จัดการร...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/การบัญชี - มีความรู้ด้านการเงิน - มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- วุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านการเงิน/การ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดกระบี่

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ 1.มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี ขึ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดชุมพร

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน/นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ ลักษณะการทำงาน จัดทำงานประช...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ ลักษณะการทำงาน ติดต่อลูกค้าเพื่อท...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชีมีความรู้ในงานบัญชี,กฎหมายภาษีอากรมีความสามรถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word และ Excel...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

 ...นเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภู... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มีความรู้การส่งออกและธุรกิจระหว่างประเทศ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี / ภาษาจีนคล่อง...
4 วันที่ผ่านมา
12